İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Yabancı Diller Bölümü olarak, değişim ve gelişim içindeki global dünyada öğrencilerimizin yabancı dili doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayarak fark yaratabilmelerini amaçlayan, modern metotlarla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini harmanlayan bir eğitim politikası izlemekteyiz. Bu çerçevede, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin ortak çalışmalarıyla, öğrencilerimizin ezberleyerek değil, içselleştirerek öğrendiği, kitapların amaç değil araç olduğu ve çeşitli etkinliklerle keyifli hale getirilen bir eğitim modeli sunmaktayız.

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından koordineli bir şekilde yürütülen ders saatlerinde, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile dilin dört becerisi arasında bir köprü kurma fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri, dinleyerek ve üreterek pekiştirmekte ve günlük hayatlarından örneklerle içselleştirmektedirler.

 

Etkinlikler

Öğrencilerimizin aldıkları yabancı dil eğitimi sadece okul sınırları içinde kalmayarak çeşitli etkinliklerle pekiştirilmektedir. Ülkemizde ve yurt dışında düzenlenmekte olan dil ve genel kültür açısından ayrıcalıklı bir eğitim anlayışı gerektiren konuları etraflıca ve İngilizce olarak ele alan Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN) konferanslarında öğrencilerimiz, edindikleri uluslararası arkadaşlıklar sayesinde vizyonlarını da geliştirme imkânı bulmaktadırlar. 
Sınıflar arası ve İSTEK Okulları arasında yapılan bilgi ve kelime yarışmaları ile öğrendikleri yapı ve kelimeleri farklı aktivitelerle hayata geçirmektedirler.

Online digital kitap okuma platformlarına üye olan öğrencilerimiz, bu kütüphanelerde bulunan binlerce kitap sayesinde yabancı dilde kitap okuma alışkanlıklarını teknolojinin de desteğiyle eğlenerek sürdürmektedirler. 

Cambridge ESOL (English For Speakers of Other Languages) sınavlarına katılan öğrencilerimiz İngilizce seviyelerin uluslararası düzeyde test ederek sertifika almaktadırlar.