Çağımızda eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmalıdır. İkisinin de temel amacı yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren eğitim kurumumuzda, duygular eğitilirken, zihinsel yeteneklerin, düşüncenin ve zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcısıdır.

 

 Görsel Sanatlar derslerimizde;

Verdiğimiz eğitim ile plastik sanatlar dilini kullanan, gördüğü eserleri nitelik yönünden fark eden, sanat eserlerine olduğu kadar, çevreye ve her türlü görsel nesneye, estetik ölçütlerle yaklaşan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Müzik derslerimizde;

Temel müzik eğitimlerinin yanı sıra teknolojiden faydalanılarak hazırlanmış ders içerikleri, koro eğitimi ve öğrencilerimizi araştırmaya yönlendiren araştırma görevlerini kapsayan bir eğitim programı uygulanmaktadır.