İSTEK Kemal Atatürk Okulları

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ PROGRAMI

  

İSTEK Kemal Atatürk Okulları olarak, 2018 yılından bu yana dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olan Uluslararası Gençlik Ödülü programını gerçekleştiriyoruz. Becerileriyle bir araya getirebilen adanmış dünya vatandaşları yaratarak gençleri hayata hazırlıyoruz.
Şu anda dünyada 140 ülkede 8 milyondan fazla gençle devam eden Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, Edinburgh Dükü ( Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip) tarafından 1956 yılında Alman Eğitmen Kurt Hahn ile birlikte kurulmuştur. Her ikisi de gençlerin, hayata hazırlanırken bazı can alıcı noktalarda eksik kalabildiğini fark etmiş; bunun sonucunda da herkesin kendine göre planlayıp yapabileceği 'medeni yaşama sanatına' hizmet eden bir program ortaya çıkmıştır.
Okul dışı ya da yaygın eğitimin bir parçası olan Ödül Programı, gençlerin hayata hazırlanmasında, yaşam becerileri geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar açısından can alıcı bir rol oynar. Bu, onların özgüvenli olmalarını ve içinde yaşadıkları topluma olumlu katkıda bulunmalarını sağlar.
Ödül Programının Gençler için Getirileri
• Özgüven
• Duyguları yönetebilme ve empati kurma                                                                                                                
• Direnç ve azim                                                                                                                                                                            
• İlişkileri yönetebilme ve liderlik becerileri
• Yaratıcılık ve esneklik
• Planlama ve problem çözebilme becerisi                                                                                                                           
• Toplumsal sorumluluklarının farkında olma
• Farklı kültürleri anlama
• Kişisel ve sosyal hayatta mutluluk
• Etkili iletişim becerisi

Ödül Programının Bölümleri
Ödül katılımcıları sırayla Bronz, Gümüş ve Altın kategorilerini tamamlar ve bu kategorilerin her birinde 4 bölümde faaliyet seçip hedef belirlerler. Altın kategoride katılımcılar, bir Toplumsal Uyum Projesi'nde de yer alırlar.
1.  Bölüm /  Beceri Geliştirme 
2.  Bölüm /  Fiziksel Gelişim
3.  Gönüllü Toplum Hizmeti
4. Macera ve Keşif Yolculuğu
Ödül programını   tamamlamak için gençlerin Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Toplum Hizmeti alanlarında, okulumuzdaki Ödül Liderinin desteği ile 6 ay boyunca, haftada birer saat olacak şekilde faaliyet göstermesi ve bu faaliyetlerinin kaydını tutması gerekmektedir. 6. ayın sonunda, yine okulumuzda bulunan Ödül Supervisor’ının da yer alacağı Macera ve Keşif Yolculuğunu tamamlayan gençler tamamladıkları kategoriye dair sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.   
**Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye, TİKAV tarafından temsil edilmektedir. 

MUN (MODEL UNITED NATIONS) KULÜBÜ:  

Öğrenciler, insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde olan münazara konferanslarına katılırlar. Her bir öğrenci, Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, delege vb. rollerini oynarlar. Üniversite ya da lise öğrencilerinin düzenledikleri farklı ulusal ve uluslararası MUN konferanslarında bir araya gelen öğrenciler hem BM'nin işleyiş ve karar alma mekanizmalarını tecrübe etmiş hem de uluslararası sorunlara farklı bir bakış açısı sunmuş olurlar.

Kulüp öğrencilerimiz, kendilerine verilen komisyonlar doğrultusunda konuları ile ilgili araştırmalar yapar ve sunumları için hazırlanırlar. Okul içerisinde de örnek konferanslar düzenleyerek çalışmalarını sürdürürler. Kulüp öğrencileri her sene İstanbul içerisinde, Türkiye genelinde ve yurtdışında yapılan birçok konferansa katılırlar. Bu konferanslara, IIMUN, RCIMUN, MUNTR, KMUN, DENMUN, MUNLAW gibi birçok örnek verebiliriz.

İSTEK Kemal ATATÜRK Okulları MUN kulübü olarak, konferanslara katılmayı sürdürmenin yanı sıra okulumuz bünyesinde de ulusal/uluslararası MUN konferansları düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de çalışmalarımızı deneyimli MUN kulübü öğrencilerimiz liderliğinde sürdürüyoruz. MUN Kulübü ile amacımız; dünya sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde diplomasi ve müzakere yöntemlerini uygulayabilen bireyler olabilmeleri için öğrencilerimize ve diğer öğrencilere imkan sağlamaktır.

BİR KİTAP, BİR OYUNCAK

Sosyal Bölüm ve Sorumluluk Kulübünün gözetimi kapsamında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, öğrencilerimizden gelen kitap ve oyuncaklar hediye paketi yapılarak  devlet okulundaki öğrencilere, okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından götürülüp hediye edilmektedir.

BİR BOT, BİR MONT

Lise öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, tüm okul bünyesinde toplanan bot ve montlar, bir grup öğrenci ve öğretmenle gidilerek Türkiye'nin her hangi bir yerindeki devlet okulundaki öğrencilere hediye edilmektedir.

İSTEK VAKFI EĞİTİM FORUMU (İVEF)

Gençlerimiz, ülke ve dünya sorunlarının farkına vararark sorunlara çözüm önerileri geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz bunları yaparken aynı zamanda farklı görüşlere saygılı olmak, iyi bir dinleyici olmak, kendini rahat ve özgüvenli bir şekilde ifade edebilmek ve Türkçemizi doğru kullanmak gibi kazanımlar da elde etmektedir. 

ROBOTİK KULÜBÜ

Okulumuzun robotik kulübünde Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlemiş olduğu FIRST ® LEGO® League Challenge (FLL) Turnuvasına hazırlanmaktayız. Kulübün ve turnuvanın amacı; özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmek.

Öğrencilerimiz bu süreçte, sezon teması kapsamında belirlenen sorunları tartışır ve sorunlardan biri özelinde yenilikçi bir çözüm geliştirirler. Bilim insanları gibi yenilikçi çözüm projeleri üzerinde çalışacak olan takım üyeleri ayrıca sezon özelinde belirlenen görevleri tamamlamak üzere robot tasarlar ve program yazarlar. Program değerleri kapsamında takım çalışması, işbirlikli öğrenme, eleştirel düşünme, zaman yönetimi, sunum becerisi, arkadaşça rekabet gibi konularda da deneyim kazanırlar.