GENEL OKUL KURALLARI

 • Kampüs genelinde açık ve kapalı tüm alanlarda; derslik, laboratuvar, atölye ve ofisler dahil maske kullanımı zorunludur.
 • Tüm öğrenciler kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli; değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 
 • Tüm öğrenciler binaya girdikten sonra ve ders saati aralarında belirli aralıklarla (özellikle yüzeylerle temas ettiklerinde) en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla ovarak yıkamalıdır.
 • Sosyal mesafe kuralı (1.5-2 m.) tüm açık ve kapalı ortamlarda uygulanmalıdır.
 • Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalı ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir.
 • Dinlenme aralarında sosyal mesafeyi koruyarak, açık ve kapalı alanlarda maske takılmalıdır.
 • Oturulmaması için işaretlenmiş alanlara oturulmamalıdır.
 • Salgın süresince kampüs içinde eğitim ya da sosyal amaçlı tören, kutlama ve etkinlikler yapılmamalıdır.
 • Kişisel eşyalar (bilgisayar, mouse, cep telefonu, kalem, defter, silgi vb.) okuldaki tüm alanlarda kişiye özel olmalıdır. 
 • Kullanılmış maskeler pedallı maske atık kutularına atılmalıdır.

OKULA GİRİŞ 

 • Ateşi 37.8 °C ve üzeri olanlar binaya alınmayacaktır. Öğrenciler için velilerle iletişime geçilecektir.
 • Velisi tarafından bırakılan öğrenciler okul girişlerindeki ateş kontrol bölgesine arada en az 1.5-2 metre mesafe bırakarak yaklaşmalıdır.
 • Servis aracı ile veya özel aracı ile okul bahçesinden okula giriş yapacak olan tüm öğrenciler ve çalışanlar önceden belirlenmiş, termal kamera yerleştirilmiş bina girişlerinden geçerek ateş kontrolüne tabii olmalıdırlar.
 •  

SINIFLAR

 • İçeriye girmeden önce ve çıktıktan sonra eller dezenfekte edilmelidir.
 • Derslik malzemeleri ve aletlerini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra eller ve ekipmanlar dezenfekte edilmelidir.
 • Yakın temaslı grup aktiviteleri yapılmamalıdır.
 • Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır.
 • Maske atıkları, sadece maske atık kutularına atılmalıdır.
 • Sınıfta yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
 • Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmalıdır.
 • Sınıflarda aynı öğrenci aynı yerde oturmalıdır.
 • Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır. 
 • Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmamalıdır. 

YEMEKHANE ve KANTİN 

 • Yemekhane ve kantinlere maske ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takılmış olarak girilmelidir. Maske sadece yemek yerken çıkarılmalıdır.
 • Yemek esnasında maske çıkarıldığı için salgın bulaşı açısından riskli bir süreçtir. Bu nedenle yemek yeme mümkün olduğunca kısa sürmelidir (15 dakika).
 • Yemekhane girmeden önce ve çıktıktan sonra eller sabunla en az 20 saniye yıkamalı ya da dezenfekte edilmelidir.
 • Sıra beklerken fiziksel mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde korunmalıdır.
 • Belirlenen oturma planına uymalı, karşılıklı değil çapraz oturma düzenini kullanılmalıdır.
 • Oturulmaması için işaretlenmiş alanlara oturulmamalıdır.
 • Kişisel eşyalar (kaşık, çatal, bıçak, peçete) ortak kullanılmamalıdır.
 • Yemek yerken mümkün olduğunca konuşulmamalıdır.

 
SERVİS ARAÇLARI

 • Araçlara binerken ateş ölçümü yapılmaktadır. Servis Şoförünün yönlendirmelerine uyulmalıdır.
 • Ateş ölçümü servis şoförü tarafından yapılmalıdır.
 • COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) ve ateşi olan öğrenci ve çalışanlar servise alınmamalıdır.
 • Her kullanıcı maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.
 • Her kullanıcı okula gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat etmelidir.
 • Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.
 • Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.
 • Araç içindeki yüzeylere temas etmemeye özen gösterilmelidir.

KÜTÜPHANELER

 • Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunmalıdır. 
 • Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir. Kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. 
 • İçeride su ve yiyecek tüketimi olmamalıdır.
 • Kütüphaneler içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Kütüphane kullanıcılarının kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmalıdır.

ASANSÖRLER
 

 • Eğer zorunluluk yoksa asansör kullanılmamalıdır.
 • Asansör kullanırken, girişte bildirilen kişi sayısına uyulmalıdır.
 • Asansör içinde işaretli alanlarda durulmalı ve fiziksel mesafe korunmalıdır.
 • Asansörü çevreleyen kabin yüzeylerine dönük hâlde asansörde durulmalıdır.
 • Asansörü kullanmadan önce ve kullandıktan sonra eller dezenfekte edilmelidir.
 • Maskesiz asansöre girilmemelidir.

OKUL REVİRLERİ

 • Okul revirine aynı anda birden fazla kişi (çalışanlar ve öğrenciler dahil) girmemelidir.
 • Maskesiz ve el hijyeni sağlanmadan revire girilmemelidir.
 • Revir kapısı önünde ve içeride fiziksel mesafe dikkate alarak bulunulmalıdır.
 • Revirde 15 dakikadan fazla vakit geçirilmemelidir.
 • Sürekli raporlu ilaç kullananlar kurumsal e-posta ile işyeri hekimine ilaç raporlarını ileterek reçete talebinde bulunabilirler.
 • Diğer ilaç talepleri için, işyeri hekimi okulda bulunduğu günlerde telefonla reviri arayarak taleplerini iletebilirler.
 • COVID-19 hastalığını düşündüren belirtiler gösteren öğrenci için müdür yardımcısı önceden reviri arayarak hemşireye haber vermeli; öğrenci izolasyon odasına yönlendirilmelidir.

İZOLASYON ODASI

 • Okulda şüpheli COVID-19 hastalarının değerlendirildiği ve sevk edilene kadar bekletildiği alanlardır. Başka amaçlı kullanılmamalıdır.
 • Aynı anda tek bir hasta odada bulundurulmalıdır.
 • Girişler sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından sorumlu olan ve girişi gerekli olan personelin odaya girişine izin verilmelidir.
 • İzolasyon odasına götürülecek öğrenciye daima okul tarafından yetkilendirilecek bir kişi eşlik etmelidir. 
 • Odaya giriş ve çıkışlarda el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Öğrenciye eşlik eden görevlinin ellerini yıkamasının ardından eldiven takması, çift maske ile izolasyon odasında fiziksel mesafeyi koruyarak bulunması yeterlidir. Odadan ayrılırken ilk önce eldivenini ve sonra maskesini çıkarıp odada bulunan tıbbi atık kutusuna atmalıdır. Çıktığında elini yıkamalı ve yeni bir maske takmalıdır.
 • Çocukların ebeveynleri ile irtibata geçilerek çocuğun ailesiyle sağlık kurumuna başvurmaları sağlanmalıdır.
 • Hastaya kullanılan tıbbi araç ve gereçler (tansiyon aleti, derece vb.) diğer hastalar için kullanılmadan önce alkollü el dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir.
 • Hastayı transfer eden kişinin transfer sırasında hasta ile teması olmayacaksa eldiven ve/veya önlük giymesine gerek yoktur. Hasta ile temas ihtimali varsa eldiven ve önlük giymesi gerekir.
 • Transfer sırasında hastanın eldiven ve/veya önlük giymesine gerek yoktur.
 • Temizliği yapan kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır.

SATIŞ REYONLARI

 • Maskeli olarak, maskeyi uygun şekilde kullanarak içeri girilmelidir. 
 • Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalıdır.
 • Reyonda çalışan kişi siperlik kullanmalıdır.
 • Müşteri içeri girerken alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalıdır.  
 • İçeride mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır.  
 • İçeride mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır.
 • Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilmelidir.
 • Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır.