İSTEK Okulları’nda IB DP

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı ve üniversite öncesinde tamamlanan iki yıllık bir programdır. Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması alırlar. Türkiye’deki IB Programı ise üniversiteye giriş öncesi akademik tercihler dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerekliliklerine uygun bir biçimde hazırlanmıştır.

IB öğrencileri 10. sınıfta DP hazırlık yılını okurlar.  MEB müfredatında yer almayan ama IB ders seçenekleri arasında bulunan İşletme, Küresel Politika ve Bilgi Kuramı gibi dersler alırlar. “Pre-IB Yılı” adı verilen bu hazırlık yılı sonunda öğrenciler yükseköğrenim seçimlerine göre belirledikleri dersler hakkında amaca yönelik karar verebilirler. İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesinde DP programı uygulanmaktadır. İSTEK Atanur Oğuz Anadolu Lisesi de aday okul statüsünde uygulamakta ve 2020 yılında otorize olmayı hedeflemektedir.