İSTEK OKULLARI'NDA KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI!

İSTEK Okullarında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı kayıt dönemi başlamıştır.

-  Kardeş indirimlerinde her iki kardeş için %10’ar, her 3 kardeş için %15’er, her dört kardeş için %20’şer indirim uygulanacaktır.

- Şehit çocuklarına %100 burs uygulanacaktır.

-  İSTEK Okulları’nda ve Yeditepe Üniversitesi lisans bölümlerinde en az 3 yıl okuyarak mezun olanların çocuklarına %25 indirim uygulanacaktır.  

- İSTEK Okulları’nda ve Yeditepe Üniversitesi lisans bölümlerinde en az 3 yıl okuyarak mezun olanların kardeşlerine %10 indirim uygulanacaktır.

- Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında okuyarak mezun olanların çocuklarına %10 indirim uygulanacaktır.

- Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde doğan çocuklara %20 indirim uygulanacaktır.

-  2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni kayıtlarda, "%20 Öğretmen İndirimi" haricindeki meslek indirimleri uygulanmayacaktır. 

-  Anaokullarımızda en az 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla tam gün okuyanların ilkokullarımıza geçişlerinde %25, 1 yıl tam gün okuyanların ilkokullarımıza geçişlerinde %20; ilkokullarımızda 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla okuyanların ortaokullarımıza geçişlerinde %10 geçiş indirimi uygulanacaktır. Geçiş indirimlerine kardeş ve peşin indirimi haricinde hiçbir indirim eklenmeyecektir. (Ortaokullara geçişlerde, sınavla kazanılacak burslara bir sene için eklenebilecektir)

- Ortaokullarımızda en az 2 yıl ve daha fazla ara vermeden okuyanların liseye geçişlerinde, sadece liseye geçilen yıl %10 indirim uygulanacaktır. Liseye geçiş indirimi bütün indirimlere eklenebilecektir 

- İSTEK Okulları Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı ve MEB LGS sonuçlarına göre okullarımızdaki kontenjan dâhilinde çeşitli oranlarda burs uygulanmaya devam edecektir. (Kayıt yenilemeler için.)

- İSTEK Okulları Ortaokul Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre okullarımızdaki kontenjan dâhilinde çeşitli oranlarda burs uygulanacaktır.

- Daha önceki yıllarda MEB lise sınavları puanlarına göre indirim alanlara taahhütname şartlarına göre kazandıkları oranda burs uygulanacaktır.

-  İlkokula geçiş indirimi kardeş indirimi ve peşin indirimi dışında hiçbir indirimle birlikte kullanılamaz.

-  Kardeş indirimi geçiş indirimi hariç hiçbir indirimle birleştirilemez.

-  Yukarıdaki istisnalar dışında şartları birden fazla indirime uygun olan öğrenciler için sadece en yüksek orandaki indirim uygulanır.

-  İlan edilen indirimler kapsamında; öğrenci başına uygulanacak toplam indirim oranı, bir arada kullanabilecekleri belirtilmiş olsa dahi, %50 oranını geçemez.

-  İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. personelleri için;

- Yeni giriş yapan çalışanlar, 5.kıdem yılına kadar %50,

- 6 .kıdem yılından 10. kıdem yılına kadar %60,

-10. kıdem yılını dolduran ve daha uzun süredir çalışanlar ise %75 indirim uygulanacaktır.

- Bu oranlar anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için geçerlidir. Lise öğrencileri için minimum %50 personel indirimi uygulayacak; öğrencinin MEB lise sınavından %50 ve üzeri bir oranda başarı bursu alması durumunda, kıdem yılı gözetmeksizin başarı bursuna ek +%10 personel indirimi uygulanacaktır.

- İSTEK Servis Eğitim Tic. A.Ş.’de görev yapan "müdür", "müdür yardımcısı", "şef", "yönetici" ve "takım lideri" ünvanlı personeller için;

- Yeni giriş yapan çalışanlar, 5.kıdem yılına kadar %50,

- 6.kıdem yılından 10. kıdem yılına kadar %60

- 10. kıdem yılını dolduran ve daha uzun süredir çalışanlar ise %75 indirim uygulanacaktır.

-  Bu oranlar anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için geçerlidir. Lise öğrencileri için minimum %50 personel indirimi uygulayacak; öğrencinin MEB lise sınavından %50 ve üzeri bir oranda başarı bursu alması durumunda, kıdem yılı gözetmeksizin basari bursuna ek +%10 personel indirimi uygulanacaktır.

- Bu unvanlar haricindeki İSTEK Servis personelleri kıdem yılı ve unvan fark etmeksizin %50 indirim alacaklardır. Lisede başarı eklemesi yapılmayacaktır.

- Egemen, Hamle, Parktem ve Sihir şirketleri çalışanları da yine kıdem yılı ve unvan fark etmeksizin %50 indirim alacaklardır. Lisede başarı eklemesi yapılmayacaktır.

- Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye ve bağlı kuruluşlarında (Ar-ge Laboratuvarı da dahil olmak üzere) 2008 Nisan ayı öncesinde çalışmaya başlayanlar %50, daha sonra giriş yapanlar %40 indirim almaya devam edeceklerdir. Lisede başarı eklemesi yapılmayacaktır. 

- Eğitim öğretim yılı sonunda öğrencinin disiplin puanının düşürülmesi durumunda bir sonraki eğitim öğretim yılında indirimler uygulanmaz.

Her türlü sorunuz için kampüslerimizle buradan iletişime geçebilirsiniz.

 

* Erken kayıt şartları sadece İstanbul'da bulunan kampüslerimiz için geçerlidir.