2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNDİRİM UYGULAMA KARARLARI

• Kayıt yenilemelerde, yeni kayıtlarda, kademe geçişlerinde bankaya peşin/havale/EFT şeklinde yapılan veya kredi kartı ile peşin yapılan ödemelerde, kayıt işleminin gerçekleştiği aya göre belirlenmiş ücretler, peşin veya taksitli ödenmesi durumuna göre değişir. 
• Kardeş öğrencilerde; her iki kardeş için %10’ar, her üç kardeş için %15’er, her dört kardeş için %20’şer indirim uygulanır. 
• Peşin ödeme indirimi bütün indirim ve burslarla beraber uygulanacaktır. Bunlar dışında birdenfazla indirime hak kazanan öğrenciler için sadece en yüksek indirim uygulanacaktır. 
• Kardeş indirimi, Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği komisyonun aksi bir kararı olmadığı sürece, erken kayıt indirimi, peşin indirimi ve geçiş indirimi hariç hiçbir indirim ile birleştirilemez. 
• Anaokullarımızda en az 2 yıl ve daha fazla tam gün ara vermeden okuyan öğrencilere, ilkokullarımıza geçişlerinde %15; bir (1) yıl tam gün okuyanların ilkokullarımıza geçişlerinde
%10 geçiş indirimi uygulanacaktır. 
• İlkokullarımızda 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla okuyanların ortaokullarımıza geçişlerinde %10 geçiş indirimi uygulanacaktır. 
• Ortaokullarımızda en az 2 yıl ara vermeden veya daha fazla yıl okuyanların liselerimize geçişlerinde %10 geçiş indirimi uygulanacaktır. 
• Geçiş indirimi her kademe için sadece 1 yıl uygulanacaktır. 
o Geçiş indirimleri 25 Şubat 2024’e kadar yapılacak kayıtlarda geçerlidir.
o Geçiş indirimi; anaokulu ve ilkokulda erken kayıt indirimi, kardeş indirimi ve peşin indirimi ile birleşecektir.
o Geçiş indirimi; ortaokulda erken kayıt indirimi, peşin indiriminin yanı sıra, kardeş indirimi veya OBS indirimlerinden yalnızca biri ile birleştirilecektir.
o Geçiş indirimi; lisede personel çocukları indirimi hariç tüm indirimler ile birleşecektir. 
• Fiilen çalışan (kadrolu ve/veya tam zamanlı) veya emekli olan öğretmen, hâkim, savcı, TSK ve emniyet mensuplarının çocuklarına yapılan %20 indirim 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren yapılacak yeni kayıtlarda sadece öğretmen ve öğretmen emeklisi çocukları için geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. (Fakat, bu tarihten önce uygulanmış meslek indirimleri kayıt yenilemelerde aynı şekilde geçerli olmaya devam edecektir.) 
• Vazife ve Harp Malulü Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim uygulanacaktır. Sistemdeki kayıtları MEB ücretsiz okutulacak öğrenciler kategorisinde gerçekleştirilecektir. 
• İSTEK Okullarında ve Yeditepe Üniversitesi lisans bölümlerinde en az 3 yıl okuyarak mezun olanların çocuklarına %25 indirim uygulanacaktır. 
• İSTEK Okullarında ve Yeditepe Üniversitesi lisans bölümlerinde en az 3 yıl okuyarak mezun olanların kardeşlerine %10 indirim uygulanacaktır. 
• Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında okuyarak mezun olanların çocuklarına %10 indirim uygulanacaktır. 
• Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde doğan çocuklara %20 indirim uygulanacaktır. 
• Burs ve indirimlerin bir arada kullanılma şartları Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmıştır. 
• KDV oranı %10’dur. 
• Yukarıdaki istisnalar dışında şartları birden fazla indirime uygun olan öğrenciler için sadece en yüksek orandaki indirim uygulanır. 
• İlgili eğitim öğretim yılı sonunda, öğrencinin davranış notunun düşürülmesi durumunda bir sonraki eğitim öğretim yılında indirimler uygulanmaz. 


2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNDİRİM UYGULAMALARI İSTANBUL, ANTALYA, İZMİR KAMPÜSLERİMİZDE GEÇERLİDİR.