İSTEK OKULLARI'NDA KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI!

İSTEK Okulları'nda  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kayıt dönemi başlamıştır.

Her türlü sorunuz için kampüslerimizle buradan iletişime geçebilirsiniz.

4 Şubat - 10 Mart

1. Erken Kayıt Dönemi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ücretlerinden

Peşin ödemede %8 indirim

Banka kredisi yoluyla taksitli ödemede peşinatsız 3 ay erteleme

11 Mart - 7 Nisan

2. Erken Kayıt Dönemi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ücretlerinden

Peşin ödemede %5 indirim

8 Nisan - 30 Haziran

3. Kayıt Dönemi

2019-2020 Öğretim Yılı Ücretleri üzerinden %5 indirim

Peşin ödemede %5 indirim

1 Temmuz - Eylül

4. Kayıt Dönemi

2019-2020 Öğretim Yılı Ücretlerinden

Peşin ödemede %5 indirim

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için indirim uygulama kriterleri aşağıdaki gibidir.

 • Kardeş indirimlerinde her iki kardeş için %10’ar, her 3 kardeş için %15’er, her dört kardeş için %20’şer indirim uygulanacaktır.

 • Şehit çocuklarına %100 burs uygulanacaktır.

 • İSTEK Vakfı ve iştiraklerinde çalışanlar ile bu iştiraklerde hizmet alma yöntemi ile personel istihdam eden alt işveren statüsündeki firma çalışanlarına %50 indirim uygulanacaktır.

 • Yeditepe Üniversitesi ve bağlı kuruluşları ile Yeditepe Üniversitesi iştiraklerinde çalışan personele %40 indirim uygulanacaktır (18.04.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için).

 • İSTEK Okulları’nda ve Yeditepe Üniversitesi lisans bölümlerinde en az 3 yıl okuyarak mezun olanların çocuklarına %25 indirim uygulanacaktır. 

 • İSTEK Okulları’nda ve Yeditepe Üniversitesi lisans bölümlerinde en az 3 yıl okuyarak mezun olanların kardeşlerine %10 indirim uygulanacaktır.

 • Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında okuyarak mezun olanların çocuklarına %10 indirim uygulanacaktır.

 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde doğan çocuklara %20 indirim uygulanacaktır.

 • Fiilen çalışan veya emekli olan öğretmen, hâkim, savcı, TSK ve emniyet mensuplarının (sivil memurlar için geçerli değildir) çocuklarına % 20 indirim uygulanacaktır. Bu indirim 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıtlarda sadece öğretmen ve öğretmen emeklisi çocukları için geçerli olacaktır. (Bu tarihten önce uygulanmış meslek indirimleri aynı şekilde geçerli olmaya devam edecektir.)

 • Anaokullarımızda en az 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla tam gün okuyanların ilkokullarımıza geçişlerinde %25, 1 yıl tam gün okuyanların ilkokullarımıza geçişlerinde %20; ilkokullarımızda 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla okuyanların ortaokullarımıza geçişlerinde %10 geçiş indirimi uygulanacaktır. Geçiş indirimlerine kardeş ve peşin indirimi haricinde hiç bir indirim eklenmeyecektir. (Ortaokullara geçişlerde, sınavla kazanılacak burslara bir sene için eklenebilecektir.)

 • Ortaokullarımızda en az 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla okuyanların liseye geçişlerinde, sadece liseye geçilen yıl %10 indirim uygulanacaktır. Liseye geçiş indirimi bütün indirimlere eklenebilecektir. (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde liseye geçiş yapan ve/veya liseye geçiş indirimi alan öğrencilerin indirimi mezuniyete kadar geçerlidir.)

 • İSTEK Okulları Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı ve MEB LGS sonuçlarına göre okullarımızdaki kontenjan dâhilinde çeşitli oranlarda burs uygulanacaktır.

 • İSTEK Okulları Ortaokul Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre okullarımızdaki kontenjan dâhilinde çeşitli oranlarda burs uygulanacaktır.

 • MEB TEOG Sınavı sonucuna göre 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ve önceki yıllarda indirim alanlara taahhütname şartlarına göre kazandıkları oranda burs uygulanacaktır.

 • İlkokula geçiş indirimi kardeş indirimi ve peşin indirimi dışında hiçbir indirimle birlikte kullanılamaz.

 • Kardeş indirimi geçiş indirimi hariç hiç bir indirimle birleştirilemez.

 • Yukarıdaki istisnalar dışında şartları birden fazla indirime uygun olan öğrenciler için sadece en yüksek orandaki indirim uygulanır.

 • İlan edilen indirimler kapsamında; öğrenci başına uygulanacak toplam indirim oranı, bir arada kullanılabilecekleri belirtilmiş olsa dahi, %50 oranını geçemez.

 • Eğitim öğretim yılı sonunda öğrencinin disiplin puanının düşürülmesi durumunda bir sonraki eğitim öğretim yılında indirimler uygulanmaz.

* Söz konusu indirimler İstanbul ve Antalya'daki tüm okullarımız için geçerlidir. İndirim uygulama kriterleri, İstanbul ve Antalya haricindeki okullarda farklılık gösterebilir.