İSTEK Kemal Atatürk Okulları

Fen bilimlerindeki yeniliklerin ve buluşların ülkelerin gelişmesine büyük katkılar sağladığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel dayanağı olduğu bilinmektedir. Bu durum fen bilimlerinin ve onun eğitiminin öneminin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Yeni yüzyılın insanı; geniş düşünce ufkuna sahip, bireysel yeteneklerini geliştirebilen, inisiyatif kullanabilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime ve hıza uyum sağlayabilen insan olacaktır. Okullarımızda problemlere bilimsel yaklaşım geliştiren, sorgulayan, problemin parçası olacak yerde, problem çözen bireyler yetiştirmek için proje tabanlı öğrenmeye önem verilmektedir.

Bu amaçtan hareketle; ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflarda okutulan Fen derslerinin, öğrencilerimizin ilgi ve merakını artıran, onlarda öğrenme heyecanı yaratan anlayışla işlenir. Öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek, teknolojik imkanlardan da yararlanarak, etkin laboratuvar uygulamaları ile yaparak yaşatarak, deney yaparak, sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi sağlamak ve bilimsel düşünceyi hayatın her alanına taşıyabilmek temel hedefimizdir.