İSTEK Okulları Sosyal Sorumluluk Platformu

İSTEK Okulları’nın hedefi geleneklerine ve kültürüne sahip çıkan, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, yeteneklerinin bilincinde, sosyal yaşamlarında tutarlı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı bilen, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektir.

İSTEK Okulları Sosyal Sorumluluk Platformu kurumsal sosyal sorumluluk projelerini tek bir çatı altında toplamak, sorumluluk bilincini yerleştirmek ve dayanışma ve yardımlaşma duygularını harekete geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Platform, sosyal sorumluluğun yardımseverliği kapsadığı fakat bunun ötesinde de bir bilinç gerektirdiği düşüncesiyle her yıl sadece öğrencilerimizi değil velilerimizi ve tüm çalışanlarımızı da kapsayan geniş kapsamlı, çok yönlü ve sürdürülebilir projeler üretmektedir. Çevre okulları ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan bu projelerin hedefi öğrencilerimizin hayatında sevgi ve yardımlaşmayı ön planda tutan bir toplumun inşasına katkı sağlamasıdır.