Sağlıklı ve mantıklı düşünme ve doğru değerlendirmeler yapma üzerinde matematik eğitiminin ve kültürünün önemli etkisi vardır. Bu amaç doğrultusunda matematik dersindeki amacımız, öğrencilerimize matematiğin hayatın bir parçası olduğunu kavratmaktır. Analitik düşünebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, içinde bulunduğu şartları en etkili şekilde değerlendirerek sonuca ulaşmak, aynı sonuca farklı yollarla da ulaşabileceğini, hiçbir sorunun tek bir çözümünün olmayacağını kavratmak, böylelikle hayat karşısında seçenek oluşturmaya dayalı bir düşünce yöntemi geliştirmek, öğrendiklerini diğer derslere ve yaşama uygulamak, edindiği bilgi birikimi doğrultusunda geleceğini doğru şekillendirebilme yeteneğine ve özgüvenine sahip bireyler yetiştirmek, temel amacımızdır.

Hedeflerimiz

5, 6, 7 ve 8. sınıfların Matematik öğretim programı; etkin bir şekilde problem çözmeyi, çözüm ve düşüncelerini paylaşmayı, açıklamayı ve savunmayı, matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve matematiksel kavramları öğrenmeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimize iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal özellikler ve  psikomotor beceriler kazandırmak matematik dersinin temel hedefidir.

Okulumuzda etüt saatlerinde ve hafta sonu yapılan ders, çalışma ve test çözümleri öğrencilerimize hem eksik konularını belirlemede hem de test çözüm tekniğini öğrenmede destek olunur. Öğrencilerimiz derslerde öğretmenlerimizin uygun gördüğü testleri çözdükten sonra, öğretmenleri eşliğinde değerlendirme yaparak derslerini bitirirler.