ÇALIŞANIN COVID-19 VAKA / TEMASLI YÖNETİMİ

 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az bir tanesini gösteren çalışan servis aracını kullanmamalıdır.
 • Yukarıda bahsi geçen yakınmaları olan çalışan ilgili amiri veya müdür yardımcısı ile okul müdürüne haber vererek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurur. 
 • Hastanede yapılan değerlendirme neticesini okul hemşiresi, işyeri hekimi ile paylaşmalıdır.
 • COVID-19 hastalığı düşünüldü ise teşhis kesinleşene dek işe dönmemelidir.
 • COVID-19 hastalığı düşünülmeyen durumlarda, şikâyetler geçene dek evde istirahat şarttır.
 • PCR testinin negatif sonuç vermesi, COVID-19 hastalığı olmadığını göstermez. Hastanede hastayı değerlendiren hekimin tıbbi kanaati önemlidir.

Sınıfta ders veren öğretmen COVID-19 (+) ise;

 • Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmenler TEMASLI kabul edilir.
 • Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmenler TEMASLI kabul edilir.
 • Öğretmenler ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler YAKIN TEMASLI kabul edilir.

Bir sınıfta COVID-19 (+) öğrenci olup, aynı sınıfta takiben 2.pozitif vaka öğretmen olursa; 

 • Okul dışında riskli bir teması yok ise; ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler YAKIN TEMASLI, okuldaki tüm öğretmenler TEMASLI kabul edilir.
 • Okul dışında riskli bir teması var ise; öğretmenler ve öğrenciler TEMASLI kabul edilir.

COVID (+) olan tüm çalışanlarla (öğretmenler, memurlar vb.) aşağıda sıralanan durumlarda bir arada bulunan kişiler YAKIN TEMASLI sayılır.

 • Aynı ortamda 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süreyle bir arada bulunan kişiler
 • Aynı ofiste çalışanlar
 • Direkt temas eden (örneğin el sıkışan, kucaklaşan) kişiler
 • Aynı evde yaşayanlar 

YAKIN TEMASLI VE HASTA TAKİBİ:
Takipler aile hekimi ve filyasyon ekiplerince koordineli olarak yapılır. Okul hemşiresi tarafından bu dönemde uzaktan süreç takip edilerek çalışana destek olunur.