1. Laboratuvarlar

Fen ve Teknoloji Laboratuvarları

Kampüsümüzde öğrencilerimizin güvenli koşullarda deney ve gözlem yapmalarına imkan sağlayan Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, Fen ve Teknoloji derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri; internet bağlantılı bilgisayar, sinevizyon, akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarından oluşan donanımı ve deney setlerinin olduğu laboratuvarlarda deneyerek, inceleyerek pekiştirmektedir. Ayrıca deney malzemelerinin yanında konuların işlenmesinde görsel doküman olarak kullanılan posterler ve 3 boyutlu modeller bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarı

Kampüsümüzdeki her öğrencimize bir adet bilgisayarın düştüğü laboratuvarlarımızda kesintisiz internet alt yapısı bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz laboratuvarlarımızda bulunan kontrol yazılımı ile öğrencilerimizin çalışmalarına uzaktan müdahale edebilmektedirler. Tüm kampüslerimizde kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur.

 

2. Yüzme Havuzu

 Okulumuzda 25 m uzunluğunda ve 1.70 m derinliğinde kapalı, yarı olimpik bir yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Spor belli bir yaşam disiplini verir.  Bu yaşam disiplinini en iyi sağlayan sporlardan biri yüzme sporudur. Erken yaşlarda başlama olanağı olan birkaç spordan biri olması ve insan doğasına uygunluğu nedeni ile yüzme sporu, diğer disiplinlerden farklılık taşır.Kampüsümüz içinde bulunan modern spor kompleksinde 25 metre uzunluğunda 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Havuzumuzda yüzme eğitimi ve yüzme antrenmanları, eğlenceli su oyunları, eğitmenlerimizin eşliğinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz dönüşümlü olarak Beden Eğitimi ders saatleri içerisinde havuzdan faydalanmaktadır. Ayrıca Sosyal Kulüp ve Bireysel Etkinlik Programı içerisinde yüzme stilleri öğretilmektedir. Türkiye ve Dünya çapında milli takımlarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilmektedir.

Havuzumuz dünyada kullanılan en son teknoloji olan ozon arındırma teknolojisi ile dezenfekte olup, düzenli aralıklarla kontrollerden geçirilmektedir.

 

3. Spor Alanları

Okulumuzdaki spor alanlarını kapalı ve açık olmak üzere iki kısıma ayırabiliriz.

Kapalı Spor Alanları : Yüzme havuzu, kapalı spor salonu, dans salonu, temel beceri ve koordinasyon salonu,Masa tenisi salonu

Açık Spor Alanları : Çocuk oyun parkları, açık oyun alanları.

Eğitimdeki hedefimiz öğrencilerin akademik gelişimlerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Spor salonlarımız sağlıklı bireyler yetiştirme hedefimize ulaşmamıza imkan sağlar.

4. Sanat Atölyeleri

İSTEK Okulları’nda güzel sanatlar öğrencilerimizin estetik algılarının gelişmesi açısından önemli bir yer tutar.

 

Güzel sanatlar dersleri, okullarımızda özel olarak ayrılmış birimlerde, resim atölyelerinde, orkestra odaları ve donanımlı müzik dersliklerinde alanında uzman eğitmenler ile en ideal ortamda gerçekleşir. 

6. Konferans Salonu

Her türlü sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği profesyonel teknik donanımlı konferans salonumuz 256 kişilik kapasiteye sahiptir.

 

 

İSTEK

ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI KÜTÜPHANELERİ

HAKKINDA                                  

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okullarının "Önce mutlu insan yetiştirme" amacına ulaşması için hizmet veren bütünün bir parçası olarak kütüphanelerimiz; öğretmenleri, öğrencileri ve eğitim-öğretim hayatı ile ilgili diğer tüm kişi ve bölümlere hizmet vermektedir.

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okullarının Kütüphaneleri; kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Gelişen ve sürekli değişen bilgi teknolojilerinin hakim olduğu dünyamızda; kullanıcılarımızın yerel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimini sağlayarak hızlı ve verimli bir şekilde aradıkları bilgiye ulaşmaları için donatılmış kütüphanelerimizle eğitim-öğretim programını desteklemekteyiz.

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okullarının Tarabya yerleşkelerinde iki adet kullanımına açık kütüphanemiz bulunmaktadır. Bunlardan biri anaokulu ve ilköğretime, diğeri ortaokul ve liseye hizmet vermektedir.

MİSYON

Misyonumuz; okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge hizmetlerini sağlamak ve öğrencilere okuma kültürünü verebilmektir

VİZYON

Vizyonumuz; bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak kullanıcı isteklerine yanıt verebilen, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak okulumuzun gelişimine katkıda bulunan modern bir okul kütüphanesi olmaktır.

KOLEKSİYON

Çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarından yararlanarak oluşturduğumuz kütüphanelerimizdeki kaynaklar, 7000 civarına ulaşmıştır. Kütüphanelerimizde Türkçe ve çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve günlük gazetelerin yanı sıra  DVD, VCD, CD vb.  görsel-işitsel kaynaklar ve elektronik veri tabanı bulunur.

Kütüphanelerimizde tüm kullanıcıların bireysel çalışmalara ve grup çalışmalarına olanak sağlayan bölümleri mevcuttur.  8 bilgisayar,1 barkovizyon ve1 yazıcı mevcuttur.

HİZMETLER

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Kütüphaneleri, hafta içi her gün saat 08.00 - 17.00 arası hizmet verir.

Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, milletlerarası katalog kurallarından oluşan "Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları" ve ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması "Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Kütüphane programı olarak Yordam Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Kütüphanelerimizde bulunan "genel kitaplar", "referans kaynakları", "Atatürk kitapları" "görsel-işitsel kaynaklar (DVD,CD,VCD vb.)","süreli yayınlar" koleksiyonlarımızdan tüm kullanıcılarımız kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilir.

Kütüphanelerimizde danışma, ödünç verme, süreli yayınlar hizmeti, kullanıcı eğitimi ve teknik hizmetleryürütülür. Bu hizmetler, okulun müfredat programını destekleyen eğitim programlarıyla(PYP) ve etkinliklerle pekiştirilir. Disiplinler arası çalışmalar yapılır.

Öğrenciler; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun (International BaccalaureateOrganisation-IBO) İlk Yıllar Programı (PrimaryYearsProgramme–PYP) müfredatlarına uygun, sorgulayarak öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilere okuma, araştırma becerilerini geliştirmeleri için içerik oluştururken uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi, dünya standartlarında bir kütüphane kataloğu ve elektronik veri tabanı kullanma konusunda eğitim verilir.

Her öğretim yılı başında sınıflara kütüphane tanıtımları yapılır. Yıl içerisinde anaokulu-ilkokul ve ortaokulda haftada bir Türkçe ders saati kütüphanede yapılır. Lise sınıfları ders öğretmenlerinin uygun gördüğü çalışmalar için (önceden planlanarak)bir ders saatini kütüphanede gerçekleştirir.

Anaokulundan 4. sınıfa kadar hizmet veren ilkokul kütüphanemizde; öğrencilerin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine odaklanan kütüphane dersleri verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı,Türkçe dersleri yapılır. Öğrenciler; okuma saatlerinden bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip, okurlar.Araştırma yaparlar. Bilgi okuryazarlığı ile kütüphanenin nasıl tanınacağını, kullanılacağını ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler, PYP sorgulama üniteleri ile bağlantı kurarlar ve bilginin beşiği kütüphanelere vurgu yapan interaktif etkinlik ve projelerde bulunmaktan keyif alırlar.  Ayrıca kütüphanemizde anaokulu çocuklarının yer aldığı çeşitli etkinlikler ve "Öykü Okuma" ve "Masal Okuma" gibi etkinlikler düzenlenir.

Sınıflar bazında açıklamak gerekirse: Okul öncesi birinci sınıf için kütüphane ve kaynaklarını tanıma konusu ile başlayan derslerin içeriği; 2. sınıflar için ansiklopedi, referans kitaplarını tanıma, kütüphane kavramını öğrenme olarak yapılır.
3-4. sınıf öğrencileri için kütüphane; kurgusal olan ve kurgusal olmayan kitapları tanıma, sözlük kullanımı, ansiklopedi kullanımı, referans kitapların kullanımı, basit düzeyde alıntılama yapma, standartlarında alıntılama yapma gibi temel bilgilerin öğrenildiği yerdir.

Ortaokulda 5-6-7-8. sınıf öğrencileri kütüphanedeaynı çalışmaları daha genişletilmiş olarak işler.Çalışmaların içeriğinde sessiz okuma,müfredat konularına bağlantılı çalışmalar,yazar-şair tanıma, proje çalışmaları,yaratıcı okuma-yazarlık çalışmalarının yanı sıra araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında alıntılama ve aktarma yapma yöntemleri, internet kullanımı, veri tabanı kullanımı amacı ile kullanmaktadırlar. Aynı zamanda öğretmenleri ile beraber veya bireysel olarak kütüphaneye gelip araştırma yapmaktadırlar.

Bu derslerin bitiminden itibaren öğrenciler; kütüphanede araştırma çalışmalarını, ödev ve projelerini öğrendikleri teknikleri uygulayarak yapmaya başlamaktadırlar.

Lise kütüphanemizde ise öğrencilereyönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri verilir. Bunun yanı sıra ortaokulun daha geliştirilmiş haliyle bilgi okuryazarlığı işlenir.Gerekli çalışmalar yapılır.

Tüm derslerde yapılandırmacı eğitim anlayışına bağlı olarak kütüphane kullanımına büyük önem verilmektedir.

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Kütüphaneleri tarafından yıl içinde, belirli gün ve haftalarda, öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarının davet edildiği söyleşi ve imza günleri düzenlenir ve kitap stantları açılır.

Ayrıca her yıl kasım ayında Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda ve mart ayında Kütüphane Haftası’nda; yazarlarla söyleşiler, kitap drama gösterileri, atölye çalışmaları, panolar, kitap fuarı gibi etkinliklerle "Kütüphane Şenliği" yapılır.

Bunların dışında geleneksel hale getirdiğimiz ‘Kütüphanede Bir Gece’ etkinliğini gerçekleştirmekteyiz.Bu gecede belirli yönergeler doğrultusunda seçilen öğrencilerimize; çeşitli aktivitelerle,söyleşilerle,atölye çalışmalarıyla yazarlarımız unutulmaz anlar yaşatmaktadırlar.Bu unutulmaz anları yaşamak için öğrencilerimiz kütüphaneyi,kitapları, okumayı daha da çok sevmektedirler.

Okulun entelektüel merkezi olarak İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Kütüphanesi okumayı teşvik etmek, geçerli bilgiye ulaşımı sağlamak, öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına yaşam boyu bilgi okuryazarlığı kazandırmak için hizmet etmeye devam etmektedir.

 

KATOLOG TARAMA

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Kütüphanelerindeki tüm kaynaklara “Yordam” programından tarama yaparak ulaşabilirsiniz. Aradığınız kaynağı bağlı bulunduğunuz kütüphanede bulamadıysanız diğer kütüphanelerde sorgulayabilirsiniz.Diğer kütüphanenin kendi kuralları dâhilinde uygun görülürse kütüphanemiz aracılığıyla kitap istenebilir.

 

KÜTÜPHANE KURALLARI

 

 • İSTEK Özel Kemal Atatürk Okullarının tüm öğrenci ve çalışanları kütüphanenin doğal üyesidir.
 • Başvuru kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler,  yıllıklar  vb.) ve özel koleksiyonlar(Atatürk albümleri, değerli sanat kitapları),süreli yayınlar (dergiler)ödünç verilmez.
 • Başvuru kaynaklarından fotokopi yoluyla yararlandırılır.
 • İdareci, öğretmen ve personele en  fazla  4 adet yayın 1 ay süreyle ödünç verilir.
 • Öğrencilere, en fazla 2 adet kitap 15 gün süreyle ödünç verilir.
 • Öğrenciler aldıkları yayını gününde geri vermekle sorumludur.
 • Eğer öğrenci ödünç aldığı yayını 15 gün içerisinde bitiremeyeceğini bildirirse öğrenciye ek süre verilir.
 • Öğrenciler ödünç aldıkları yayını iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.
 • Kütüphaneden alınan kitapların kullanıcı tarafından  kaybedilmesi  veya  yıpratılması dahilinde,kitabın kullanıcı tarafından yenisinin alınması sağlanır.
 • Piyasada bulunamayan bir kitap ise kaybedilen kitabın fiyatına eş değerde başka bir kitap kullanıcıya aldırılır.
 • Kütüphaneden ödünç alınan yayınlar, başka bir okuyucuya izinsiz verilemez.
 • Rezerve edilen kitap kütüphaneye geldiğinde, o kitabı isteyen kullanıcıya haber verilir.
 • Veliler, kayıtlı öğrencileri üzerinden kaynak kitapları ödünç alabilirler.
 • Kayıt edilmeyen hiçbir yayın, kütüphane dışına çıkarılamaz.
 • Yarıyıl  tatillerinde  ve ara tatillerde öğrenciye ödünç yayın verilir, yaz tatillerinde verilmez.
 • Tüm kullanıcılara(öğrencilerin velilerine) yayınların iade tarihini geciktirdiğinde 5 gün sonra,
 • Lise ve ortaokul öğrencilerine  en fazla 3 yayın 15 gün süreyle ödünç verilir.
 • İlkokul öğrencilerine 1 adet yayın 7 gün süreyle  ödünç verilir.
 • Öğrenci, fotokopi için aldığı yayını bir ders saati içerisinde kütüphaneye iade etmezse müdür yardımcısı aranıp, öğrencinin konuyla ilgili uyarılması sağlanır.
 • Bilgisayar bölümünden öğrenciler, öğretmenler ve personel yararlanmaktadır.
 • Bilgisayarlar, daha çok internet kullanımı ile ödev ve araştırmaları desteklemeye  yöneliktir.
 • Bilgisayar bölümü, yoğun talep olduğu için randevu sistemiyle çalışmaktadır.
 • Öğrencilerin bilgisayar kullanımları gözetim altında gerçekleşir.
 • Grup çalışmaları için kütüphane programına bakılarak saat belirlenir.
 • Süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.
 • Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.

“Kör bir insan bile elleriyle okuyorsa,gören bir insanın okumaması beyin körlüğüdür.”

Bol kitaplı günler….