Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini
çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini
gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür.
İSTEK Okulları PDR çalışmalarının temelinde “Gelişimsel Rehberlik Anlayışı”
hakimdir.
“Gelişimsel Rehberlik” anlayışına dayalı PDR çalışmalarımız; süreç yönelimli,
iyileştirici ve önleyici rehberliği de içine almakla birlikte, bireyin olumlu gelişimini
etkileyen tüm eğitim öğretim çalışmalarında yer alır.
Öğrencinin;

  •  Okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu,
  •  Kendini tanıması ve kabul etmesi,
  •  Potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması,
  •  İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi,
  •  İnsanî değerleri benimsemesi,
  •  Güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerinin geliştirmesi,
  •  Eğitsel ve meslekî kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi amaçlanır.

İSTEK Okullarında psikolojik danışman / psikolog görüşmeleri, randevu ile
haftanın her günü gerçekleştirilebilir.