Öğretim sürecindeki ilk hedefimiz öğrencilerin eğitim - öğretim süreçlerinden keyif almalarını sağlamaktır. Süreçten keyif alan öğrencinin güdülenmesi ve dikkat süresinin artırması daha kolaydır. Öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak için ders içi öğrenci merkezli çeşitli etkinliklere yer veriyoruz.

A) DERSİN İŞLENİŞİ:

Okuma, Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri: Gündemi takip etmek ve yaşadığı toplumdan haberdar olmak her kişinin sahip olması gereken bir kazanımdır ve bu kazanım küçük yaşlarda elde edilir. Biz de öğrencilerimizi yaşadığı topluma duyarlı, soran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme amacıyla haftanın ilk Türkçe ders saatinde “HaberSizSiniz’’ adlı bir etkinlik yapıyoruz. Öğrencilerimiz hafta sonu okuduğu gazetelerden istedikleri bir haberi ya da köşe yazısını yorumlayarak arkadaşlarıyla paylaşmakta, çalışmasını tahtada sunan öğrenciyi yine kendi arkadaşlarından oluşan üç kişilik jüri değerlendirmektedir. Böylece öğrenciler hem yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparak yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmekte hem de birbirlerini eleştirerek farklı düşüncelere saygı duymayı alışkanlık haline getirmekteler. Haftanın ilk Türkçe dersinde yapılan bu çalışmalar okulumuzun ‘’HaberSizSiniz’’ panosunda sergilenmektedir.

 • Sesli okumalarda ve yazılı anlatımda dil yanlışlarına öğrencilerin dikkati çekilmekte ve yapılan dil yanlışları düzeltilmekte, böylece öğrencilerde dil bilincinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

 

 • Konular işlenirken çeşitli yardımcı kitap ve kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bunlar:
  • Ders Kitapları
  • Kaynak Kitaplar
  • Yeni Müfredat ile İlgili Kitaplar
  • Türk ve Dünya Edebiyatından Seçkin Eserler
  • Sözlükler
  • Gazete ve Dergiler

 

 • Öğrencilerin ders saatlerinde hazırladıkları şiir, kompozisyon, öykü tamamlama etkinlikleri değerlendirerek bunlar da panolarda sergilenmektedir.

 

Çalışma Kağıtları ve Testler: Öğrencilerin derste işlenen konuları evde pekiştirmeleri ve varsa eksikleri tespit etmek için çalışma kağıtları ve testler ödev olarak verilmektedir. Ödev olarak verilen çalışma kağıtlarının çözümü her sınıfta sene başında belirlenen “ödev kontrol saatlerinde” sınıf içinde yapılıp, öğrencilerin eksik oldukları yerler tekrar anlatılarak konuların pekişmesi sağlanmaktadır.

Etkinlikler:

Derslerde yapılan etkinliklerin amaca uygunluğuna, güdeleyici olmasına ve öğrencinin akıl yürütme becerilerini kullanmasına özen gösterilmektedir.

“ÖĞRENCİ – YAZAR BULUŞMASI”

Okul konferans salonunda her yılın ilk döneminde gerçekleştirilen “Öğrenci – Yazar Buluşması” adlı etkinlikle öğrenciler, yıl içinde okudukları kitapların yazarlarıyla tanışma, sohbet etme ve yazarlık yolunda ilk adımlarını atma fırsatı yakalarlar.

“KÜTÜPHANEDE BİR GECE”

Martın son haftası Kütüphane Birimi ile ortaklaşa, “Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri kapsamında “Kütüphanede Bir Gece” adlı bir etkinlik düzenlenmektedir. Düzenlenen gecede ritim çalışmaları, canlı müzik dinletileri, film gösterimi ve birbirinden farklı interaktif atölye çalışmalarıyla kütüphane, öğrencilerin gözünde daha görünür hale gelmekle birlikte bir “kütüphane kültürü” yaratılmaktadır.

B) SINAVLAR: Dönem içinde üç sınav yapılmakta ve de her sınavın soruları çeşitli soru kalıplarından oluşmaktadır. (klasik, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış…) Öğrencilerin okuma anlama sorularını yanıtlarken tek kelimelik ifadeler kullanmalarının önüne geçmek amacıyla yönergeler sınav kağıtlarında yer almaktadır.

C) PROJE GÖREVLERİ: Öğrencilerin kendilerine güvenlerini sağlamak, derse olan ilgilerini artırmak amacıyla araştırma ve proje görevleri verilmekte, bu ödevler sınıf içinde sunularak değerlendirilmektedir.

D) ETÜTLER: Etüt çalışmaları, bireysel ve grup etüt çalışmaları olmak üzere iki ayrı şekilde devam etmektedir. Toplu etüt çalışmalarında konu tekrarları yapılmaktadır.

E) BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR: Birlik ve beraberlik hepimiz için çok önemli bir kavramdır. Kendi tarihine karşı sorumlu nesiller yetiştirmenin geleceğimizi kurtaracak en önemli hamle olacağının da farkında olarak önemli gün ve haftalarla ilgili, öğrencilerin sadece fikir sahibi olmalarını değil, o günleri hissetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu yolla bir yıl boyunca dönem koşulları üzerine sınıfta tartışma ortamı oluşturarak öğrencilerin dönemi sorgulamaları sağlanmaktadır.

F) GEZİLER: Okuma bilincini geliştirmek ve iyi okuyucular yetiştirmek amaçlı her yıl TÜYAP Kitap Fuarı’na gezi düzenlenmektedir. Yapılan gezide öğrenciler, okudukları kitapların yazarlarını yakından tanıma fırsatı yakalamakla birlikte yeni çıkan kitaplara kolayca ulaşıp okuma zevklerini artırmaktadırlar.