İSTEK Okulları’nda IB PYP

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program, araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri “IB Öğrenen Profili” özelliklerine sahip dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. İlk Yıllar Programı bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemler olmak üzere beş temel element üzerine yapılandırılır.

İSTEK anaokullarında ve ilkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına entegre edilerek uygulanmaktadır. İSTEK Semiha Şakir, İSTEK Kemal Atatürk, İSTEK Atanur Oğuz ve İSTEK Bilge Kağan anaokulları ve ilkokulları PYP okulu olarak eğitim- öğretime devam etmektedir. İSTEK Belde ve İSTEK Kaşgarlı Mahmut okulları da PYP adaylık sürecine devam etmektedir. Diğer okullarımız programı aday okul statüsünde uygulamaktadır.

screen shot 2019-07-02 at 11.50

IB PYP Öğrenen Profili 

IB PYP Öğrenen Profili IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi olan öğrencileri “IB Öğrenen Profili”ne uygun dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili aşağıdaki özellikleri içerir:

  • Araştıran-Sorgulayan: Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.
  • Düşünen: Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.
  • İletişim Kuran: Kendimizi birden fazla dille ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.
  • Riski Göze Alan: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında becerikliyiz ve esneğiz.
  • Bilgili: Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve geliştirdiklerimizi kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.
  • İlkeli: Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.
  • Duyarlı: Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizde olanlarla olumlu bir fark yaratmayı hedefliyoruz.
  • Açık Görüşlü: Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.
  • Dengeli: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.
  • Dönüşümlü Düşünen: Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.