İSTEK Okulları’nda IB PYP

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program, araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri “IB Öğrenen Profili” özelliklerine sahip dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. İlk Yıllar Programı bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemler olmak üzere beş temel element üzerine yapılandırılır.

İSTEK anaokullarında ve ilkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına entegre edilerek uygulanmaktadır. İSTEK Semiha Şakir, İSTEK Kemal Atatürk, İSTEK Atanur Oğuz ve İSTEK Bilge Kağan anaokulları ve ilkokulları PYP okulu olarak eğitim- öğretime devam etmektedir. İSTEK Belde ve İSTEK Kaşgarlı Mahmut okulları da PYP adaylık sürecine devam etmektedir. Diğer okullarımız programı aday okul statüsünde uygulamaktadır.