İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülür. Hedefimiz yaş düzeyleriyle paralel olarak öğrencilerin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ana dillerinde olduğu gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common European Framework - CEF) programı çerçevesinde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, DELE, Fit in Deutsch, IELTS, TOEFL, Trinity gibi sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır.

Yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamının bulunduğu İSTEK Okullarında öğrenciler yabancı dilleri sadece zorunlu bir ders olarak öğrenmez, bir iletişim aracı günlük hayatın her alanında kullanır. Ayrıca farklı kampüslerimizde ikinci yabancı dil olarak Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca okutulmaktadır.