İSTEK Kemal Atatürk Orta Okulu Sosyal Bilimler bölümünde Sosyal Bilgiler,  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri verilmektedir.

Sosyal Bilimler Bölümü’nün;

AMACI:

Topluma ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirip, sorgulama becerilerini kazandırabilmek ve yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyasına ait değerlere sahip çıkma bilincini geliştirmek.

Tarihsel süreçteki yaşanan olay ve olguları kavratabilmek ve ülkesine ait değerlerini bilen, sahiplenen bireyler olarak yetiştirmek.

Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında laik ve sosyal bir “Türkiye Devleti”nin oluşumunda ve sürekliliğin sağlanmasında doğrudan katılımcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Derslerimizi işlerken;

Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta, harita, atlas, küre vb. araçlardan, konu içeriği ile örtüşen yayınlardan, eğitim CD’leri ve slaytlardan, İnternet aracılığı ile sanal müze gezilerinden, araştırma yapmalarını sağlamak için kütüphaneden, kavram haritalarından yararlanılmaktadır.

Öğrencilerimize bilgiyi birebir aktarmaktan daha önemlisi bilgiye kendilerinin ulaşabilecekler aktif ortamlar hazırlamak, anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak ulaşmak istediğimiz öncelikli hedefimizdir. Ayrıca konuların tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden öğrenmeleri sağlanmaktadır.

8. sınıf öğrencilerimize Liseye Geçiş Sistemi hazırlık çalışmaları kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmakta, ders anlatım föyleri, konu kavrama ve çalışma testleri, soru bankaları dağıtılarak konular eksiksiz biçimde kavratılmaktadır.

Ayrıca kurumumuzun özgün materyali olan kavram haritaları ve konulara uygun haritalarla zenginleştirilmiş “Ünite Kitapçıkları”mızı (KİT)sınıf içinde kullanarak öğrencilerimizi akademik olarak daha fazla geliştirmeyi hedeflemekteyiz.