BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Teknolojinin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, bilişim teknolojilerini kullanmayı bir yaşam biçimi haline getiren öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanan, yeni teknolojik gelişmeleri takip eden, gelişmeye açık, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, bilişim ve internetin olası zararlarına karşı bilinçli bireyler olarak yetiştirilmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim programımızı hızla değişen gelişmeleri inceleyerek çalışmalar yaparak öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bilişim Teknolojileri Dersleri akademik, kültürel ve sosyal gelişimi öngören amaçlar doğrultusunda planlanır. Laboratuar ortamında gerçekleşen derslerimizdeki hedef kazanımlarımızla;

 

  • Bilgisayar laboratuarları ve sınıflardaki bilgisayarlar kullanılarak bilgisayar okur yazarlığının kazanılması sağlanır.
  • BT becerilerini diğer ders alanlarında da etkin olarak kullanabilmeleri
  • Office programlarını kullanarak belge düzenleyebilen, veri analizleri, hesaplamalar ve grafikler yapabilen, sunum hazırlayabilen,
  • Teknolojileri kullanırken olumlu sosyal ve etik davranışlar sergiler
  • İnternet teknolojilerini kullanarak aradığı bilgiye ulaşan, 
  • Davetiye, broşür, v.b. gibi görsel tasarımlar yapabilen.
  • Teknolojinin ve bilginin sorumlu kullanımı konusunu tartışır ve uygun olmayan kullanımın sonuçlarını açıklar
  • Bilişim teknolojilerini sadece tüketen değil üreten bireyler olmaları yolunda bilinçlendirilir.
  •  Derslerimizin bir bölümünde Kodlama yaparak bilgisayar programlarının oluşturulma mantığını görmeleri sağlanır.
  •  Öğrencilerimiz etkinlikte kendi oyunlarını kendileri programlarlar.