SINIFLARDA COVID-19 VAKASI ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR: 

 • Soğuk algınlığı belirtileri, 37.8 in üzerinde ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kusma yakınmaları olan öğrenci;
  • Sınıf öğretmenine haber verir.
  • Sınıf öğretmeni veya müdür yardımcısı tarafından okul reviri aranarak hemşireye bilgi verilir.
  • Okul müdürünün tayin ettiği görevli ile birlikte öğrenci direkt olarak izolasyon odasına gider.
  • İzolasyon odasında hemşire tarafından öğrencinin sağlık durumu değerlendirilir.
  • Aileye haber verilir.
  • Aileye teslim edilene dek izolasyon odasında öğrenci gözlem altında tutulur.
  • Aile tarafından eve veya sağlık kuruluşuna giden öğrencinin sağlık durumunun takibi okul hemşiresi tarafından yapılır.

Hastalık Teşhis Aşaması:

 • COVID-19 dışı hastalık durumu tespit edilenler sağlık kuruluşu tarafından verilen bilgilendirme yazısı veya sağlık raporunu okul sağlık personeli ile paylaşır. 
 • Öğrenci tamamen iyileşmeden okula başlamamalıdır.
 • COVID-19 şüphesi taşıdığı sağlık kuruluşunca bildirilen durumlarda teşhis kesinleşene dek öğrenci okula başlamaz. 
 • PCR testinin negatif gelmesi COVID-19 hastalığı olmadığı anlamına gelmez. Öğrenciyi değerlendiren, muayene eden hekimin teşhisine göre hareket edilmelidir. 

COVID(+) Tanısı Konulduğunda; 

 • Eğer öğrencinin PCR testi (+) ise Sağlık Bakanlığınca yayınlanan, 01.10.2020 tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar “ başlığı altındaki kurallara göre yakın temaslı ve temaslı tayini yapılır.
 • Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişi sık olması nedeniyle, pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.
 • İlgili alanların derhal temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılır.
 • Sağlık Bakanlığının ilgili dokümanında bildirdiği üzere takipler süreç tamamlanana kadar devam eder.
 • Okul içi eğitim-öğretim faaliyetlerinin organizasyonu yeniden planlanır.

TEMASLI TAKİBİ: 

 • Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
 • Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez şikâyet sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
 • Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
 • Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir şikayet göstermeyen öğrenci okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

HASTA VE YAKIN TEMASLI TAKİBİ:
Hasta olan öğrenciler ve yakın temaslılar izolasyon süresince evden takibe alınır. Aile hekimliği takip sistemi tarafından takip edilirken okul hemşiresi tarafından da süreç uzaktan takip edilerek aileye ve öğrenciye destek olunur.
(Ayrıntılı bilgi için 01.10.2020 Tarihli Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 88. bölümü mutlaka incelenmeli ve güncellemeler takip edilmelidir.)