Öğrencilerimizin sağlığı tüm okullarımızda dikkatle izlenir, fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi kayıt altına alınır. Düzenli ilaç kullanması gereken öğrencilerimizin ilaç saatleri dikkatle takip edilir ve ilaçlarını doğru bir şekilde, aksatmadan kullanmaları sağlanır. Tüm okullarımızda acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde donatılmış revirler bulunur. Sağlık birimimizde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktorumuz ve okul hemşireleri görev yapar. Hastane müdahalesi gerektiren çok acil durumlarda öğrenci gecikmeksizin hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür ve velisine derhal haber verilir.

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Diş ve Göz Hastaneleri’nde görevli uzman doktorlar okullarımızda düzenli taramalar yapar. Sağlıkla ilgili konularda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminer ve bilgilendirme çalışmaları da yine Yeditepe Üniversitesi Hastanesi uzman doktorları tarafından verilir.