İSTEK Kemal Atatürk Okulları

İSTEK Kemal Atatürk Ortaokulu'nda PDR çalışmaları çeşitli aşamalarda yürütülür. Öğrencilere yönelik bireysel, eğitsel ve mesleki rehberliğin yanında, grup rehberliği ve sınıf rehberliği de yapılır. Velilerimiz ve öğretmenlerimizle sistematik paylaşım toplantıları, seminerler ve bireysel görüşmeler bölümümüzün etkinlikleri arasındadır. Rehberliğin veli-öğrenci-öğretmen üçgeninde gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle, velilerimizin ve branş öğretmenlerimizin çözüm ortağı olarak algılandığı okulumuzda, çalışmaların bir takım ruhuyla yürütülmesine özen gösterilir.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS)'ye yönelik olarak öğrencilerin hazırlık süreçleri planlanır. Akademik başarı ve sınav kaygısıyla ilgili çalışmalar sistematik biçimde sürdürülür. Koçluk sistemi uygulanarak öğrencilerimizin belirledikleri hedeflere ulaşmaları için destek verilir.

Bireyin kendini anlaması, sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içinde olması, kendini gerçekleştirmesi için destek sunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüzün çalışmaları şu başlıklar altında toplanabilir:

 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
 • BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • AKRAN SOHBETLERİ
 • KOÇLUK SİSTEMİ
 • LGS'YE YÖNELİK DESTEK ÇALIŞMALARI
 • SEMİNER VE KONFERANSLAR
 • PDR YAYINLARI