Beden Eğitimi

 Yüzme

Çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi için olumlu katkı sağlayan, ömür boyu sürdürebilecek bir spor alışkanlığı kazandırmak için de yapılacak en iyi aktivitelerden biri.

Fiziksel gelişim; çocukların ve gençlerin duygusal gelişimlerinin de bir parçası olarak gösteriliyor. Bu nedenle egzersiz çocukların bedensel olduğu kadar zihinsel gelişimi için de önem taşıyor. Düzenli olarak spor yapan çocuklarda öğrenme kapasitesi ve kendine güven duygusu olumlu etkileniyor "Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektirdiğinden, kardiyovasküler dayanıklılık, kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran birkaç spordan biri. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlıyor,

Bizler yüzme derslerimizde nefes çalışmalarından başlayarak öğrencilerimize temel yüzme eğitimi vermekteyiz. Temel eğitimi alan ve yeteneği olan öğrencilerimiz öğretmenlerimizle beraber okul takım antrenmanlarına katılarak okulumuzu çeşitli yarışlarda temsil etmektedirler.

Basketbol

Her aile çocuklarının iyi bir birey olmasını ister ve bunun için çalışır. Küçük yaşta spor ilgilenen çocukların, hayata daha iyi hazırlandığı ise herkes tarafından biliniyor. Bu uğraşlar her şeyden önce bir disiplin ve çocuğunuza kazandıracağı faydalar saymakla bitmiyor. Bu alanlardan en önemlilerinden biri ise şüphesiz ki basketbol. Basketbolun, çocukların gelişimine olumlu etkileri vardır.

Yardımlaşmayı öğretir

Çocuklar için, yeni eğitim programları ve kolektif çalışmaya uygun ortamlar oluşturur. Basketbolun merkezine yerleşen takım oyunu ise, kişilere birlikte düşünmeyi ve çözüm üretmeyi öğretiyor. Bu şekilde yetişen çocuklar, ileride birey olduklarında takım bilinci yüksek ve başkalarını düşünmeyi alışkanlık haline getirmiş insanlara dönüşüyor.

Bizler aktivitelerimizde; Sorumluluk bilinci ve liderlik özellikleri gelişen çocuklar yetiştirmek, küçük yaşlardan itibaren takım ruhu kazandırmak, temel teknik öğretileri ile beraber yetenekli öğrencilerimizin okul takımlarına alınmaları için ön hazırlık niteliği taşıyan uygulamalar yapılmaktadır.

 

Görsel Sanatlar Dersi

Görsel sanatlar dersi, öğrencilerimizin sanat hakkında bilgi sahibi olması, geleneksel ve çağdaş yöntemleri kullanarak özgün çalışmalar yapmasını ve sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik bir duyarlılık kazanmasını amaç edinir.

Kendilerini sanat yoluyla ifade eden öğrencilerimiz bu tekniklerle yaratıcılıklarını da geliştirmiş olurlar.

İstek Semiha Şakir Okulları olarak, Görsel sanat kültürünü elde etmiş, çevreye saygılı, hoşgörülü ve estetik duyarlılığı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sanat Atölyesi

Sanata ilgi duyan, farklı teknik ve malzemeleri öğrenmek isteyen her öğrenciye açık bir atölyedir.

Sanatçı ve dönem incelemeleri yaparak estetik bakış açısı kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda öğrencilerin sanat tarihini daha yakından takip edebilmelerine olanak sağlar.

Atık malzemeleri bambaşka sanat eserlerine dönüştürebileceklerini fark eden öğrenciler;

Karakalem, sulu boya, akrilik çalışmaları gibi engin bir yelpazeden bakarak farklı teknikleri uygulama ve yorumlama fırsatı bulurlar.

Müzik

Müzik Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim hedeflerimiz: Öncelikle kendi kültürünü, geleneklerini müzik ve sanat akımlarını içselleştirip, farklı kültürler hakkında bilgi sahibi evrensel bireyler yetiştirmek.

Müzik Derslerinde İşleyiş: Belirli gün ve haftalarda ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendiren Ulusal Marşlarımızın öğretilmesi, solfej, beden perküsyonu ve temel müzik bilgisi içeren çeşitli ses egzersizleri ile diyafram nefesini etkin kullanan, ritim duygusunu geliştiren çalışmalar eşliğinde, öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen içerikte müzik derslerinin işlenmesi.

Orkestra Etkinliğinde İşleyiş: Türk Müziği, enstrümanları ve (7/4lük 9/8lik gibi aksak Türk müziğine özgü) ritim kalıplarının öğrenilmesi. Dünya müzik tarzları (jazz,funk,soul,pop,rock vb.)fikir sahibi, öğrenci ve öğretmenler eşliğinde icra edilmesi.

Keman Etkinliğinde İşleyiş: Keman ve Arşe tutuş teknikleri.Solfej destekli,gam,arpej ve çeşitli egzersizler eşliğin de Ömer Can ve Suzuki Keman Methodu ağırlıklı Keman dersinin işlenmesi.