Fen Bilimleri derslerinde amacımız, ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir ortamda öğrencilerimizi yetiştirmektir. Derslerimizde birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanmaktadır. Fen Bilimleri derslerimiz,  bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için laboratuvar kullanımı, animasyon, simülasyon, video ve poster gösterimleriyle  desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazanmaktadırlar.

   Öğrencilerimizin ders kazanımlarını kontrol etmek için 5. sınıftan 8. Sınıfın sonuna kadar düzenli olarak kazanım testleri uygulanmakta ve deneme sınavları yapılmaktadır. Bu sınavların sonucuna göre kazanım odaklı etütler yapılmakta ve eksiklikleri tamamlanmaktadır. Etüt çalışmalarımız okul çıkışında yapılmakta, haftasonuda 7 ve 8.sınıflarımız için kurs çalışmalarımız yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz bilgileri , kazanımları eksiksiz olarak lise eğitimine ve LGS sınavına da hazırlanmaktadır.

 Fen Bilimleri derslerinde hedeflerimiz;

Sorgulayan ve araştıran,
Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisine sahip olan,
Fen ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilen,
Yaşamında karşısına çıkabilecek sorunlara bilimsel metotları kullanarak çözümler geliştirebilen, analitik düşünme becerisine sahip olan
 Laboratuvarda pratik beceriler kazanan,
Kendini doğru ifade edebilen, yorum gücü yüksek, yaratıcı ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmektir.

 

FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMALARI

Bu Benim Eserim Proje Yarışması(Tübitak)

İSTEK Bilge Kağan Proje Yarışması

StarT LUMA

Maker Fairlar (Ardunio  projeleri ve Lego Çalışmaları)

S.O.S ( Save Our Species) Bilim ve Çevre Eğitimi Projesi