İSTEK Semiha Şakir Okulları olarak bilgi Teknolojilerinin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanan, yeni teknolojik gelişmeleri takip eden, gelişmeye açık, evrensel düşünen, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, bilişim ve internetin olası zararlarına karşı bilinçli, akademik dürüstlük ilkelerine özen gösteren, dijital vatandaşlar olarak evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir. 

Ezberci, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesini hedefliyor; bu amaçla erken yaşta kodlama eğitimleri veriyoruz.

Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Kodlama eğitimi çocukların erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanarak, farkı sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünmelerini ve problem çözebilmelerini kolaylaşacaktır.

İSTEK Semiha Şakir Okulları olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında anaokulundan liseye kadar her seviye de bilgisayara giriş, temel algoritma, kodlama, robotik ve ileri programlama eğitimleri verilmektedir.

Derslerimizin kapsamı öğrencilerimizi hazır bulunuşluk seviyelerine göre tasarlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturulmuştur. Müfredatımız temel bilgisayar kullanımından başlanarak, dijital vatandaşlık, google drive kullanımı, temel algoritma etkinlikleri, 3 boyutlu modelleme, grafik ve animasyon tasarımı, web tasarımı, yaş seviyelerine uygun kodlama, robotik ve çeşitli programlama dillerine kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Dersimiz çocuklarımız edindikleri kazanım ve becerileri gerçek hayata yansıtmalarını sonucunda da üretmeyi alışkanlık haline getirmelerini amaçlar.