İSTEK Barış  Ortaokulunda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşırız.

Çocuklar yaş guruplarına göre maksimum 24 kişilik öğrenci sayısı ile kolay ve kalıcı öğrenmeyi destekleyen ergonomik ve modern şekilde dizayn edilmiş sınıflarda eğitim görmektedirler. Sınıflarda öğrencilerin ders materyallerini muhafaza edecekleri özel dolapları mevcuttur. Okul koridorlarında; çocukların ders aralarında dinlenebilmeleri için yapılmış mini konfor alanları, pinpon masaları ile sıcak bir atmosfer yaratılmıştır.


Eğitim yılı boyunca edinilen bilgi ve becerinin, mutlaka ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5 - 8. sınıf aralığını kapsayan bu dönemin ilk yılında öğrencilerimiz haftada 18 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. İkinci yabancı dil Almanca ve İspanyolca’nın haftada 2 saat olarak sunulduğu  5. sınıf, hazırlık sınıfı niteliği taşır.

6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz için akademik yönelimlerin de belirginleşmeye başladığı süreci içerir.

Öğrencilerimiz 8. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

Cumartesi günleri  gerçekleşen etütlerimizde  7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için hafta içi programlarımıza ek “Liselere Geçiş Sınavı” çalışmaları; 5. sınıflarımız için de yoğun İngilizce programımızı destekleyen çalışmalar yaparız.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen,  değer veren;  kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler.

Mindfulness Eğitim Programı

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan, bilinçli bir şekilde içinde bulunduğumuz ana odaklamaktır. Zihnimizi ana odaklamak, derin bir farkındalık halinde olmak ve bu durumu kendi yönetimimize almak içinse, düzenli olarak bazı egzersizler yapmak gerekir.

EĞİTİMDE MINDFULNESS

Son yıllarda tüm dünyada okullar mindfulness akımını benimseyerek tüm okul toplumunu bu doğrultuda geliştirecek eğitim etkinlikleri ve uygulamaları oluşturuyorlar. Öncelikle öğretmenler, daha sonra da öğrenciler bu uygulamaları deneyimliyor ve mindfulness becerileri kazanıyor.

Öğretmenlerin bu eğitimi alması önem verdiğimiz konulardan biri. Çünkü bu beceriyi içselleştirmiş, deneyimlemiş ve yaşam tarzı haline dönüştürmüş olan öğretmen, öğrenciyi de pozitif yönde etkiliyor ve geliştiriyor.

Bu yaşam tarzının oluşması, öğrencilerin zihinsel olarak “iyi” olmalarını sağlarken, akademik başarılarının gelişmesini; odaklanmalarının artmasını; sosyal olarak olumlu beceriler kazanmalarını sağlıyor.

MINDFULNESS’IN YARARLARI

Öğrencilerin daha etkili odaklanmasını ve konsantrasyonlarının daha uzun sürmesini; zor duygularla, stres ve anlaşmazlıklarla baş edebilmelerini sağlar, duyguları ve bedenleri ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olur.

Öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerini sağlar. Duygu ve düşüncelerinin farkında olmalarını; dikkatlerini toplama ve konsantrasyonlarını artırma konusunda daha etkili olmalarını, olumsuz duyguların üstesinden gelmelerini; kriz anlarını ve zor durumlarda kaldıkları anları daha etkili yönetebilmelerini sağlar