İSTEK Semiha Şakir Okulları

CAMBRIDGE ESOL SINAVLARI

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Sınavları 7 yaş grubundaki çocuklardan başlayarak, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve uluslararası şirketlerde çalışanların, doğru İngilizce becerilerini doğru seviyede kullanıp kullanmadıklarını test eder ve bunu sertifikalandırır. Cambridge Üniversitesi’nin bir kuruluşu olan Cambridge ESOL sertifikaları başarı ve ödül demektir. Dünya çapında binlerce eğitim organizasyonu ve eğitimciler nezdinde geçerliliğe sahiptir. Her yıl Mayıs ayında İstek Vakfının 5. Sınıf öğrencilerine ücretsiz girme imkanı sunduğu sınavlara tüm seviyelerden öğrencilerimiz gönüllü de katılabilmektedir.

 

MUN (Model United Nations)

Kısaca MUN olarak bahsettiğimiz Model Birleşmiş Milletler, eğitim kurumlarının ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlediği, Birleşmiş Milletler’in bir simülasyonudur. Organize edilen konferanslarda öğrenciler, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkeleri çeşitli komitelerde temsil ederler. Bu komiteler Birleşmiş Milletler’de bulunan komitelerdir. Okullar her öğrenciye bir ülke delegasyonluğu ve bu ülkeyi temsil edeceği bir komite atar. Her komitenin kendi gündem maddeleri vardır. Bizler MUN kulüp saatlerinde öğrencilerin münazara yetenekleri üzerinde çalışmaktayız. Öğrenciler bu konferanslara nasıl hazırlanıldığını, MUN prosedürünü ve dilini, fikirlerini nasıl daha güçlü savunabileceklerini ve ikna yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra İngilizce konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini de geliştirmektedirler. MUN çalışmaları, yaklaşan bir konferans olduğu zamanlarda kulüp saatlerinin dışına çıkmakta ve ek etütler yapılmaktadır.

 

MUTLU ÇOCUKLAR ÇOĞALSIN

İSTEK Semiha Şakir Anadolu Lisesi öğrencileri, her yıl, matematik öğretmenleri Zeynep GEDİKLİ’nin önderliğinde, seçtikleri kardeş ilkokula veya ortaokula yardım ediyorlar.

Birinci dönem boyunca, tüm kampüse duyuru yaparak, mont, bot, kitap, yiyecek erzak gibi bir çok materyal topluyorlar.  Yeterli miktarda yardım toplandıktan sonra, öğrencilerimiz, öğretmenleri ile beraber toplanan yardım materyallerini güzelce paketleyip, üzerine her çocuk için bir not yazıyorlar. Ve bu paketleri elleriyle kardeş okullarında ki öğrencilere veriyorlar.

Projenin amacı; ihtiyaç sahibi miniklere ulaşmak ve onlara yardım etmek. Öğrencilerimizde dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek.

 

GLOBAL MATH PROJECT

İSTEK Semiha Şakir Anadolu Lisesi ve İSTEK Barış Ortaokulu öğrencileri. Her yıl, online olarak düzenlenen, ‘’Global Math Project’’  haftasına katılıyorlar. Online olarak katıldıkları bu proje sayesinde tüm dünyadaki yaşıtlarıyla matematiğin evrensel dilini kullanarak anlaşıyorlar. Matematiğin eğlenerek öğrenilmesini hedefleyen Global Math Project ile beraber öğrencilerimiz matematik dersini okul duvarlarının dışına taşıyorlar. Beyin fırtınası yaparak, matematiği alışılmışın dışında nasıl öğrenebileceklerine dair takım çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Global Math Project, öğrencilerimizi yaratıcı düşünmeye sevk ederken, tüm dünya ile aynı anda aynı proje kapsamında çalışmalar yapmalarını sağlıyor.

 

‘HOUR OF CODE’ KODLAMA SAATİ

Kodlama Saati “Hour of Code”, her yıl 4-10 Aralık tarihlerinde Dünya çapındaki öğretmenlerin ve öğrencilerin kodlama, bilgi işlemsel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için çeşitli etkinliklerde bir araya getiriyor.

İSTEK Semiha Şakir Okulları öğrencileri de haftayı farklı kodlama araçları kullanarak değerlendirdi. Her sınıf seviyesinde farklı kodlama araçları kullandılar. Lise öğrencilerimiz Fizik dersinde de kodlama yaparak Kodlama saatine katıldılar ve sertifikalarını aldılar. 

 

FIRST  LEGO  League (FLL)

Bilim Kahramanları Derneği, özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle dünyada  80 ülkede yapılan FIRST LEGO League (FLL) etkinliğini her yıl Türkiye’de düzenliyor.  FLL etkinliği; tematik, bilimsel, süreç ve takım çalışması odaklı bir turnuva olarak her yıl daha fazla katılımcı ve gönüllüyle hayata geçiriliyor.

FIRST LEGO League / FLL , FIRST  Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasından doğmuş, uluslararası, kar amacı gütmeyen bir programdır. Gençler ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yapıp,  çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa ederler. Evrensel sunum metotlarını uygulayarak takım olarak çalışması ve kaynakları iyi kullandıkları bir deneyim yaşarlar.

 Lise  FLL takımımız INNOVATORS Lego  turnuvasında okulumuzu temsil etmiş ve en iyi takım çalışması ödülünü almıştır.

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE MATEMATİK BÖLÜMÜ PROJELERİ

 • Matematiksel bir problemin algoritmik olarak ifade edilmesi ve daha sonra programlama diline çevrilmesi.
 • Akıllı şehirler için proje yarışmasının Yeditepe Üniversitesi ile beraber organize edilmesi
 • Sayısal derslerde analitik düşünme ve muhakeme yapabilme becerisini geliştirme konferansı
 • İstatistiğin bilimsel çalışmalarda uygulama metotları, SPSS kullanım öğretimi
 • Yapay zeka fırsat mı? Tehdit mi? Konulu liseler arası münazara yarışmasının organize edilmesi

 

FEN BÖLÜMÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ

Okulumuzda  Sürdürülen Ulusal Projeler:

 • TÜBİTAK Araştırma Projeleri
 • SEMEP

Okulumuzda  Sürdürülen Uluslararası Projeler:

 • S.O.S ( Save Our Species) Bilim ve Çevre Eğitimi Projesi
 • E-Twinning
 • Green-Brain
 • StarT LUMA
 • Destination İmagination