İSTEK Semiha Şakir Okulları

Maker Kulübü-Bahar Erkmen/Ebru Kurtoğlu

Ortokul öğrencilerimizin katılıdığı kulüp dersleri kapsamında öğrencilerimize temel bilgisayar kullanımından başlanarak, dijital vatandaşlık, google drive kullanımı, temel algoritma etkinlikleri, 3 boyutlu modelleme, grafik ve animasyon tasarımı, web tasarımı, yaş seviyelerine uygun kodlama, robotik, elektronik devre kurulumu ve yaş seviyelerine uygun programlama dillerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verilmektedir.

Öğrencilerimizle birlikte okulumuzda birçok etkinlik organize ediyor ve ülkemizde organizasyonu gerçekleştirilen birçok etkinliğe aktif şekilde katılıyoruz. Ürettiğimiz proje ve çalışmaları bu etkinliklerde sergiliyoruz. Ayrıca birçok yarışmaya da bu projelerle katılım gerçekleştiriyoruz.

Okulumuzda Organize Ettiğimiz ve Katılım Gerçekleştirdiğimiz Etkinlikler:

Kodlama Haftası Etkinlikleri
Bilim Şenliği

Kulüp Olarak Katıldığımız Etkinlik ve Yarışmalar:

İstanbul Maker Faire
Bakırköy Robotik Ve Kodlama Festivali
İTÜ Robot Olimpiyatları
Yıldız Robocon (Robot Olimpiyatları)
Marmara Robot Olimpiyatları
MEB Robot Yarışması

Öğrencilerimizin derslerde edindikleri kazanım ve becerileri gerçek hayata yansıtmalarını sonucunda da üretmeyi alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz.

 

Destination Imagination Kulübü-Gizem Uygun

Destination Imagination Kulübü’nün amacı, öğrencilerimizin yaratıcılık, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. Yedi kişiden oluşan takımımız şubat ayındaki Efes Kongre Merkezinde gerçekleşecek DI Turkey ulusal yarışmasına katılacaktır.  Kulüp öğrencileri DI kulüp saatlerinde iki tür çalışma gerçekleştirir: Anlık Görevler: Takımlara 5-10 dakikalık sürede gerçekleştirecekleri anlık görevler verilmesi.Takım Çalışması: Tiyatro, mimari, doğaçlama, bilim veya teknik odaklı bir sorun üzerinde çalışılması ve bir çözüm hazırlanması. 
    ‘Destination İmagination’ çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş bir eğitim programıdır. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programını Dünya çapında uygulayan ‘Destination Imagination’, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedeflemektedir. ‘Destination Imagination’ sayesinde öğrenciler, Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma Proje Yönetimi Sabır Özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır.

 

Akıl Oyunları Kulübü-Melike Ağırbaş

Zeka (akıl) oyunları kulübünde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmakta.

Zekâ oyunları oynamak, bulmaca ve sudoku çözmek, satranç oynamak, rübik küp çözmek, kelime oyunları oynamak gibi aktiviteler beyne egzersiz yaptırdığı için odaklanmayı ve hatırlamayı arttırıyor. Ayrıca zekâ oyunları her yaş grubundan kişiye çabuk karar verme, çözüm odaklı düşünme, bir sonraki aşama hakkında fikir yürütme ve öngörme, olasıkları hesaplama, mantığı etkili ve yetkili şekilde kullanma becerisi kazandırır. Beyni yaşlanmaya, Demans ve Alzheimer gibi beyni tüketen hastalıklara karşı koruyor.Kulüp öğrencilerimizle bu konuda bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz.

Bunun yanı sıra, zekâ oyunları oynayan ve başarılı olan kişilerin kendilerine olan güvenleri artar. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, kişilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini arttırır. Zekâ oyunları kişileri düşünmeye ittiğinden; onlara araştırmacı, sorgulayıcı bir bakış açısı benimsetir.

Yaşlanmayı durdurmak imkansız fakat, yavaşlatmak mümkün.Biz de zekâ oyunları oynayarak, çocuklarımızın ve kendimizin beyin kalitesini arttırmayı, yeni yetenekler öğrenmeyi hedefliyoruz.

   

Proje Kulübü-Bahar Erkmen

Proje Kulübünün genel amacı kendini ifade  edebilen, yeteneklerini geliştiren bu yeteneklerini toplum yararına  kullanabilen sorumluluk sahibi paylaşımcı bireyler yetiştirilmesini  sağlamaktır.

 Bu kapsamda kulübümüz ;

-Araştıran, sorgulayan ve inceleyen

-Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilen,

 -Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştiren,

 -Sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen,

-Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusunu geliştiren,

-Pozitif ve analitik düşünebilen, yorum , analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirilmesini hedeflemiştir.

 

Drama Kulübü-Fatih Sönmez

Günümüz eğitim anlayışında uzmanlar, öğrenme ve uygulamaya yönelik çalışmaların daha kalıcı olduğuna dikkat çekiyor. Bu bağlamda “yaratıcı drama” dersleriyle, katılımcıların yaratıcılığı öne çıkarılarak öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu dersle hayal gücü, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişiyor, sosyal zeka ve beceriler güçleniyor.

Bilgisayarların ve sosyal medyanın bize sunduğundan daha öğretici olabilecek bu öğrenme biçimi insanı merkezinde barındırmakta. Oyun oynama dürtüsü ve eylemi insanlığın başlangıcından beri bütün ritüellerde kullanılmakta.

İşte şimdi bu kadim gelenek yaratıcı drama olarak karşımıza çıkıyor.

 

YARATICI DRAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

1-Didaktik bir öğrenme biçimi yerine, eğlenerek ve deneyimleyerek öğrenilmesini sağlamak ve bu sayede öğrenmeyi kalıcı hale getirmek

2-Eleştirel DÜŞÜNME BECERİsi kazandırmak.

3-Empati, iş birliği ve uzlaşma yeteneklerini kuvvetlendirmek.

4-Sosyalleşmeyi sağlamak.

 

Sanat Atölyesi-Zeynep Can

Kendilerini sanat yoluyla ifade eden öğrencilerimiz bu tekniklerle yaratıcılıklarını da geliştirmiş olurlar. İstek Semiha Şakir Okulları olarak, Görsel sanat kültürünü elde etmiş, çevreye saygılı, hoşgörülü ve estetik duyarlılığı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sanata ilgi duyan, farklı teknik ve malzemeleri öğrenmek isteyen her öğrenciye açık bir atölyedir. Sanatçı ve dönem incelemeleri yaparak estetik bakış açısı kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda öğrencilerin sanat tarihini daha yakından takip edebilmelerine olanak sağlar. Atık malzemeleri bambaşka sanat eserlerine dönüştürebileceklerini fark eden öğrenciler; karakalem, sulu boya, akrilik çalışmaları gibi engin bir yelpazeden bakarak farklı teknikleri uygulama ve yorumlama fırsatı bulurlar.

 

Futbol Kulübü- Burcu Sarıkaya

İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerimizde haftada bir gün 2 ders saatinde yapılmaktadır. Futbol mücadeleye dayalı ve çabuk karar verilmesi gereken yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle futbolcuların fiziki dayanıklılıkları kadar ruhsal olarak da dayanıklılıkları önemlidir. Kulüp saatlerimizde İlkokul öğrencilerimiz futbolda temel top tekniğinden başlayarak ortaokul ve lise kulüplerimizde savunma ve hücum çalışmaları ile beraber takım olabilmeyi destekleyici çalışmalar yapmaktadırlar.

 

Basketbol Kulübü-Koray Ulutürk

İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerimizde haftada bir gün 2 ders saatinde yapılmaktadır Takım sporları içinde yer alan basketbola başlamak için en ideal yaş 7′dir. Çünkü bu yaş, sosyalleşme ve paylaşma ihtiyacının arttığı yaş olarak bilinmektedir. Kulüp saatlerimizde öğrencilerimiz basketbolda temel top tekniğinden başlayarak ortaokul ve lise kulüplerimizde savunma ve hücum çalışmaları ile beraber takım olabilmeyi destekleyici çalışmalar yapmaktadırlar. Seçilen öğrencilerimiz okul takım antrenmanlarına da katılarak okulumuzu çeşitli yarışmalarda temsil etmektedirler.

 

Yüzme Kulübü-Ediz Hoca

İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerimizde haftada bir gün 2 ders saatinde yapılmaktadır. Kas gelişimini kuvvetlendirirken, denge ve koordinasyonu da geliştiren yüzme aynı zamanda kalp ve dolaşım sistemini harekete geçirir, sosyal ve psikolojik gelişimi destekler, sinir sistemini rahatlatır, bağımsızlığı ve özgüveni artırır, grup içi paylaşmayı öğretir. Bizler kulüp derslerimizde öğrencilerimize ilkokulda nefes çalışmalarından başlayarak temel yüzme eğitimi vermekteyiz. Ortaokul ve lisede kondüsyona dayalı çalışmalarla destekleyerek temel eğitimi alan ve yeteneği olan öğrencilerimiz öğretmenlerimizle beraber okul takım antrenmanlarına da katılarak okulumuzu çeşitli yarışlarda temsil etmektedirler.

 

Jimnastik Kulübü-Mine Görgün

İlkokul, 1.sınıflarımıza haftada bir gün 2 ders saatinde yapılmaktadır. Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır.

Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır.

Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Her spor branşı belli oranda denge, esneklik, kuvvet, koordinasyon, sürat ve dayanıklılık gibi temel motorik özellikleri içerir. Jimnastiğin tüm branşların temeli sayılmasının nedeni motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve gelişimini sağlayan tek branş olmasıdır.

Kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz; temel eğitimlerini bir koreografi ile birleştirerek sene sonunda yapılan çeşitli etkinliklerde görev alacak takım çalışmalarını da yapmaktadırlar.

 

ADIM ADIM Kulübü-Burcu Sarıkaya

Lise kademesinde haftada bir gün 2 ders saatinde yapılmaktadır. Seçen öğrencilerimiz ile beraber Dalyan-Caddebostan sahil yolu parkurunda koşu çalışmaları yapılmaktadır. Kulübümüzün amacı; Bireylerin spor yoluyla harekete geçmesini sağlayarak, toplumsal dayanışmayı öğrenmeleri ve küçük bir desteğin büyük sonuçlara ulaştığını göstermektir.

 Kulübümüzü destekleyen öğretmen ve velilerimiz ile beraber 6 senedir İstanbul Avrasya Maratonuna da katılarak çeşitli STK’lar için koşmaktayız.( Koruncuk, Akut, TOFD)

Ayrıca öğrencilerimiz yaptıkları 2. El pazarı vb. etkinliklerle de çeşitli STK’lar (sivil Toplum Kuruluşları)ile çalışmalar yürütmekteler.

 

Bale ve Dans Kulübü (1. ve 3. Sınıflar)-Ilgın Angın İmamoğluları

Bale - Dans kulübünün temel amacı çocuğun dans ederek, öncelikle kendi bedenini tanımasına ve de dengeli olarak kullanmasına yardımcı olmaktır. Bale ile klasik balenin temel adımlarını öğreniyoruz. Dans içeriğinde yaptığımız Zumba Kids ise çocuklara kendilerini hareket etmek suretiyle ifade etmeleri için ilham verir, hem de genel olarak sağlık ve mutluluk durumlarını daha üst düzeye çıkarmada verimli bir rol oynar. Çocukların konsantrasyonlarını ve özgüvenlerini geliştirir ve koordinasyonlarını arttırır.

 

Müzik Kulüpleri –Gün Çalışlar Demir/İsmail Murat Yetimoğlu

1.Sınıflar Melodika Klüp Dersi

-Doğru Nefes ve Gürlük egzersizleri

-Temel Müzik Terimleri

-Sağ elde 1.2.3.4.5. Parmak kullanımı

-Do Majör Gam Diziliminin Öğrenimi ve Melodikada Çalımı

-Diyez ve Bemoller

-Repertuvar Çalışmaları

 

2.Sınıf Keman Kulübü dersi:

-Her Tel Seviyesi İçin Duruş

-Arşe Tutuşu

-Sol El Parmak Şekilleri

-Hızlı Parmak Yerleştirme ve Rtim Çalışmaları

-Sol Majör Gam 

-Suzuki Keman Methodu ve Ömer Can Keman Methodu Çalışmaları.

 

3.Sınıf Keman Kulübü dersi:

-Her Tel Seviyesi İçin Duruş

-Arşe Tutuşu

-Sol El Parmak Şekilleri

-Hızlı Parmak Yerleştirme ve Rtim Çalışmaları

-Sol Majör, La Majör Gam ve Arpej 

-Suzuki Keman Methodu ve Ömer Can Keman Methodu Çalışmaları.

 

4.Sınıflar Koro Klüp Dersi

-Çeşitli Ses Egzersizleri

-Doğru Diyafram Kullanımı

-Temel Müzik Terimleri ve Rtim Kalıpları

-Sene Boyunca Muammer Sun 1.Kitap Üzerinden Solfej Çalışması

-Repertuvar Çalışması

 

Ortaokul Koro Kulübü dersi:

-Nefes ve Ses Egzersizleri

-Düzgün Diyafram Kullanımı

-Temel Müzik Terimleri

-19 Mayıs Sene Sonu Etkinliği İçin Sanat Direktörü'nün belirlediği Repertuvar Çalışması.

 

Lise Koro Klüp Dersi

-Çeşitli Ses Egzersizleri

-Doğru Diyafram Kullanımı

-Nüanslar ve Tartımlar

-Çok Sesli Koro 

-19 Mayıs Sene Sonu Etkinliği için Sanat Direktörünün belirlediği Repertuvar Çalışması

 

Çevre Kulübü-Ecem Ülgür

Ortaokul kademesinde, gelecek nesillere daha iyi yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevreyi korumak, sahip çıkmak adına bilinçlendirmek ve bunun için yeni çözümler bulmalarını ve bunları uygulamalarını sağlamak amacıyla kulüp faaliyetleri yapılmaktadır.

 

Magazine Kulübü-Shaundre Balie

The magazine club is a club aimed at publishing a school magazine about school activities, events, special days, awards and teacher/student interviews. The main objective is to promote reading and writing as a fun activity and to promote the school's achievements. Thus far the students have interviewed two members of the teaching staff and the new student president. They were also involved in writing about the mindfulness activities, the school trip to the planetarium and National Day on 29 October. The magazine is a constant work in progress and we hope to publish it by the end of the school year.

 

Sinema Kulübü- Saadet Kübra Şahin 

2016'da açılan ve lise öğrencilerimizin katıldığı kulübümüz sinemayı öğrenmeye ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Kelime anlamıyla hareketli resimlerin  seri şekilde gösterilmesi ile ortaya çıkan yapıt içinde insanı, doğayı, var oluşu, tarihi, evreni... ( ki insanoğlu uzun yıllarca bu kavramları tartışmış ve uzun yıllarca tartışacak görünüyor) barındırmaktadır. Kulübümüzün amacı bu sinemanın oluşum sürecini öğrenmek, bize yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde çok fazla bilgi verebilen, çok fazla duygu hissettirebilen bu sistemi anlamaya çalışmak... Yıl içinde bir kısa film senaryosu yazıp onu çekebilmek en büyük hedefimiz. Başka ne mi yapıyoruz? Film festivallerine katılıyoruz, sohbet ediyoruz bol bol, tabi ki sinemaya gidiyoruz...

 

Halk Oyunları Kulübü- Berkay Yetkin 

Halk Oyunları Kulübünün amacı; bir kültürler beşiği olan ülkemizin çeşitli yörelerine ait oyunları tanıtıp sevdirmek, ulusal zenginliklerimizi evrensel boyuta taşımaları yolunda öz güven duymalarına katkıda bulunmak, heveslendirmek; çoğu toplu olarak oynanan halk oyunları vasıtasıyla, paylaşımcı ve dayanışmacı bir kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda  bir spor türü olan halk oyunları, öğrencilerin deşarj olmalarına ve sahneye çıkarak medeni cesaretlerinin, kendilerine olan güvenlerinin artmasına katkıda bulunur. Öğrenciler kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde, yıl sonu etkinliklerde, milli bayramlarda, belirli gün ve haftalarda görev alırlar ve gösterilerini sergilerler.

 

Satranç Kulübü- Hatice Ay

İlkokul:
Satranç, kişinin zihinsel gelişimine olumlu katkısı olan ve hızlı, planlı, stratejik düşünebilmeyi kavratan bir zekâ oyunudur.  Aynı zamanda; konsantrasyon, motivasyon, disiplin, planlama, sportmenlik, başarının ve başarısızlığın kabulü satrancın yararlarından birkaçıdır.  Satranç kulübü olarak amacımız, okul takımımızı oluşturup turnuvalarda okulumuzu temsil etmek ve yeni arkadaşlar edinmelerine olanak sağlamaktır.

Ortaokul:

Satranç, kişinin zihinsel gelişimine olumlu katkısı olan ve hızlı, planlı, stratejik düşünebilmeyi kavratan bir zekâ oyunudur.  Aynı zamanda; konsantrasyon, motivasyon, disiplin, planlama, sportmenlik, başarının ve başarısızlığın kabulü satrancın yararlarından birkaçıdır.  Satranç kulübü olarak amacımız, satranca ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek çeşitli çalışma yöntemleriyle bilgilerini ilerletmeleri ve birbirleriyle oynayarak pekiştirmeleridir.