Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireye; kendini anlaması ve tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür.

İstek Bilge Kağan Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak,  tüm insanlık adına daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratma amacına bağlı olarak, öğrencilerimizin uluslararası bilince sahip, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenen,  ilkeli, günlük hayatta karşılaştığı problemler karşısında doğruluk dürüstlük, adalet duyguları ile hareket eden, kendisinin ve başkalarının gereksinimlerine duyarlı, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, farklı bakış açılarına karşı saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine önem veriyoruz. Erken yaşam deneyimlerinin kişiliklerine ve gelecekteki tüm uğraşlarına yön vereceği düşüncesiyle rehberlik hizmetlerimizde, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin ve özsaygılarının güçlendirilmesi, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan dengeli davranışlar sergilemeye teşvik edilmesine yönelik faaliyetlere yer vermekteyiz.

Bölümümüzün Genel İlkeleri

 • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır.
 • Rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Rehberlik hizmetlerinde bireysel sorunlarda gizlilik esastır.
 • Rehberlik hizmetleri işbirliği ile yürütülür.
 • Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilerimize açıktır.
 • Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • Okulumuza Yeni Gelen Öğrencilerin Okula Adaptasyon Sürecini Kolaylaştırmak
 • Başarı Takibi
 • Verimli Ders Çalışma Eğitimi
 • İletişim Becerileri Eğitimi
 • Sosyal Becerileri Geliştirici Çalışmalar
 • Dikkat Çalışmaları
 • Yaratıcılığı Geliştirici Çalışmalar
 • Yönlendirme Hizmetleri

Veliye Yönelik Çalışmalar

 • Danışmanlık Hizmeti
 • Aylık Eğitici Rehberlik Bültenleri
 • Veli Bilgilendirme Köşeleri
 • Anne-Baba Seminerleri
 • Rehberlik Sohbetleri

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

 • Eğitici Eğitimi Seminerleri
 • Danışmanlık Hizmeti
 • Rehberlik Sohbetleri