Sosyal Ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı

    “Eğitim sosyal bir süreçtir; eğitim gelişimdir, eğitim hayata hazırlamak değil hayatın kendisidir.” John Dewey

     Değişim yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Eğitim değişimden en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; son dönemde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal deneyimsel süreçlerden uzaklaşıp daha fazla bireyselliğe

yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Ancak insan sosyal bir varlıktır, mutlu olabilmesi için, birlikte yaşayabilme becerisine sahip olması gereklidir. Kişilik gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı, sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği en önemli dönem ise anaokulu ve ilkokul yıllarıdır.

      Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocuklar duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.

      Sosyal ve duygusal gelişim süreçleri; kişisel farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sosyal ilişki becerileri ve sorumlu karar alma gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde; bir çocuğun kendi duygusal farkındalığı gelişmeden sosyal ilişkiler içinde empati kurma becerisini kazanması mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl   etkilediğini    anlamasını sağlar.      Öz yönetim ise çocuğun

sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi demektir. Stres altında kendini rahatlatabilmesini, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmesini, kendi isteği doğrultusunda koyduğu kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive edebilmesini kapsamaktadır.

   Sosyal ve duygusal gelişimi desteklenen çocuklar;

  • duygularını ifade edebilir, güçlü duygularını kendilerine ve başkalarına  zarar      vermeksizin yönetebilir.
  • kendini sakinleştirme süreçlerini kullanabilir.
  • dürtülerini kontrol edebilir ve problemlerini çözebilir.
  • riskli davranışlardan uzak durur, stres yönetimi yapabilirler.

      Uluslararası platformda birçok eğitimci ve araştırmacı, çocukların sosyal ve duygusal öğreniminin okullarda verilen eğitime entegre edilmesinin çocukların kritik temel yaşam becerilerini kazanmasında çok önemli olduğunu savunmaktadır. Sosyal ve duygusal öğrenmeyi okul ortamına dahil etmenin öğrencileri hayata hazırlamak gibi uzun süreli etkileri olacağı gibi okul ortamında yaratacağı olumlu etkilerden de bahsetmek son derece önemlidir.

      Bu önemin farkındalığı ışığında ilkokulumuzda öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyecek “İKİNCİ ADIM - SECOND STEP” programı uygulanmaktadır. Dünyanın 70 ülkesinde milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orijinal adı ile “Second Step”, Committee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır.

      İkinci Adım Programı (Second Step) çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış bir programdır. Okul öncesi (3-4 yaş), ana sınıfı (5-6 yaş), 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış programları vardır. Her sınıf düzeyinde empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerileri geliştirir. Farklı sınıf düzeylerine özel programlar o yaş grubuna spesifik becerileri basitten karmaşığa sıralı bir biçimde öğretirken, sosyal-duygusal gelişim alanında zorlanan çocukları değil, tüm çocukların gelişimini sağlamayı amaçlar.

     Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle layık görülen program;

  • okul iklimini olumluya çevirmekte,

  • öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların azalmasını ve
  • akademik başarının artmasını sağlamaktadır.

    Farkındalığı yüksek, kendini kontrol edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirebilmek ve sosyal duygusal öğrenimi etkili biçimde geliştirmek için atılan ilk adım ailedeki eğitim, ikinci adım ise okuldaki eğitimdir.