Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş nesiller yetiştirmeyi ilke edinen İSTEK Okulları, eğitim anlayışını her alanda bu ilke ışığında yapılandırır. İlkokullarımızda öğrenci mutluluğunu esas alan, okulu sevdiren, öğrenci merkezli, öğretmen rehberli bir eğitim öğretim yaklaşımı benimsenmiştir. İlkokul eğitim programımızın amacı; kendini tanıyan ve doğru ifade eden, sorgulayan, özgün ürünler ortaya çıkarabilen, zamanı etkin kullanabilen, sporu ve sanatı yaşantısının parçası hâline getirmiş bireyler yetiştirmektir. Öğrenme ortamlarımız, öğrencilerin doğal meraklarını besleyen, aktif olarak öğrenmekten zevk almalarını sağlayan, bilginin gelecek yıllara transferini kolaylaştırmayı hedefleyen ortamlardır.

      Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir alanda edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

       Öğrencilere geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, farklı alanlarda güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler. Öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrencilerimiz soru sormaya teşvik edilir, öğrenme süreçlerinin planlanmasına katkıda bulunur.

        İSTEK İlkokullarında MEB müfredatı ile entegre edilen IB PYP (International Baccaleureate - Primary Years Programme)’i merkeze alan ve dört unsuru ön plana çıkaran bir eğitim yaklaşımı uygulanır.