İSTEK Bilge Kağan Okulları

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ PROGRAMI 

İSTEK Bilge Kağan Okulları olarak, 2013 yılından bu yana uyguladığımız Uluslararası Gençlik Ödülü Programı ile öğrencilerini dünyada fark yaratacak becerilerle donatıyoruz.

100’den fazla ülkede milyonlarca gencin dahil olduğu program, 14-24 yaş arası gençler için düzenlenmiş bir kişisel gelişim programı.Programa katılan gençler; toplum hizmeti programlarına katılıyor, yeni hobiler ediniyor, sanat ve spor alanlarında becerilerini geliştiriyor, doğayı tanımayı ve uyum sağlamayı öğreniyor. Program; toplum hizmeti çalışmaları, beceri geliştirme ve girişimcilik, fiziksel gelişim, çevreyi ve doğayı tanıma olmak üzere 4 boyutta uygulanıyor. Programın önemli özelliklerinden biri her öğrencinin bir hobi edinmek zorunda olması. Öğrenciler hobilerini seçerken sadece yetenekleriyle sınırlı kalmıyor, yeni spor ve sanat dallarını da değerlendirerek kendilerini geliştiriyor. Programın son ve en zorlayıcı kısmı ise “macera ve keşif” boyutu. 2 günlük bir doğa yürüyüşü yapan ve çadırlarda konaklayan öğrenciler, farklı doğa koşullarında takım olarak hareket etmeyi öğreniyorlar.

MUN (MODEL UNITED NATIONS) KULÜBÜ: Öğrenciler, insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğinde olan münazara konferanslarına katılırlar. Her bir öğrenci, Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, delege vb. rollerini oynarlar. Üniversite ya da lise öğrencilerinin düzenledikleri farklı ulusal ve uluslararası MUN konferanslarında bir araya gelen öğrenciler hem BM'nin işleyiş ve karar alma mekanizmalarını tecrübe etmiş hem de uluslararası sorunlara farklı bir bakış açısı sunmuş olurlar. Kulüp öğrencilerimiz, kendilerine verilen komisyonlar doğrultusunda konuları ile ilgili araştırmalar yapar ve sunumları için hazırlanırlar. Okul içerisinde de örnek konferanslar düzenleyerek çalışmalarını sürdürürler. Kulüp öğrencileri her sene İstanbul içerisinde yapılan birçok konferansa katılırlar. Bu konferanslara, YMUN, ACIMUN, DENMUN, ILMUN gibi bir çok örnek verebiliriz DI (DESTINATION IMAGINATION) Destination Imagination, okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. 1999 yılında kurulan ve normal eğitim sürecine paralel olarak, gençlerin yaratıcılıklarını daha çok kullanmalarını, geliştirmelerini ve günlük hayatta uygulama becerilerini artırmayı hedefleyen Destination Imagination, etkinlikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla öğrenciye ulaşıyor. Üye ülkelerin ve okulların katıldığı organizasyonların yerel turnuvalarında başarılı olan takımlar dünya finallerine katılmaya hak kazanıyor. Bu yıl öğrencilerimizin oluşturduğu Zehri DI ve DI Topia ekipleri önce Kuşadası’nda daha sonra da Amerika’da düzenlenen DI Dünya Finallerinde ülkemizi temsil etmiştir.

FIRST ROBOTICS COMPETITION (FRC) FIRST 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için kuruldu. Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif programlar tasarlar. 3 yıldır okulumuz bünyesinde öğrencilere mühendislik becerisi kazandırmayı amaçlayan Robotic Kulübü öğrencileri, Türkiye ve dünya çapında yarışmalara katılarak ülkemizi temsil etmektedir. Robotic Kulübü öğrencileri, öğrencilere mühendislik becerisi kazandırmayı amaçlayan Türkiye ve dünya çapında düzenlenen yarışmalara katılarak ülkemizi temsil etmektedir. Bunlara ek olarak okulumuz bünyesinde bulunan atölyede bireysel ve grup projeleri geliştirerek inovatif ürünler üretmektedirler. FLL JUNIOR (FLLJR) FIRST 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için kuruldu. Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif programlar tasarlar. 3 yıldır okulumuz bünyesinde öğrencilere mühendislik becerisi kazandırmayı amaçlayan Robotic Kulübü öğrencileri, Türkiye çapında yarışmalara katılır. Robotic Kulübü öğrencileri, öğrencilere mühendislik becerisi kazandırmayı amaçlayan Türkiye çapında düzenlenen yarışmalara katılarak okulumuzu temsil etmektedir. Bunlara ek olarak okulumuz bünyesinde bulunan atölyede bireysel ve grup projeleri geliştirerek inovatif ürünler üretmektedirler.

eTWINNING Bu proje ile öğrencilerimizin hayal güçlerini ve yazma becerilerini geliştirerek özgün edebiyat eserlerini ekip çalışması halinde ortaya koymaları hedeflenmektedir. Öyküleri yazarken ortak dil olan Türkçenin farklı şivelerindeki bilinmeyen sözcükleri öğrenmeleri ile beraber İngilizcenin dilimize yansımalarını görebilmeleri için bir de İngilizce öykü oluşturmaları beklenmektedir. Farklı ülkelerdeki öğrencilerin ortak bir konu çevresinde iş birliği yaparak programlı bir şekilde çalışmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin proje boyunca farklı web2 araçlarını kullanarak belirlenen hedefleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Projede her ay yapılacak etkinliklerle öğrencilerin değerler eğitimi farkındalıkları geliştirmeleri sağlanacaktır.

EKO OKUL PROGRAMI EKO OKUL PROGRAMI NEDİR ? Eko Okul Programı, okul öncesi ve ilkokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Öğrenciler bir grup üyesi olarak yeni bir kimlik geliştirirler.Sorunları tanır,çözüm üretir ve tartışma becerisi geliştirirler.Tüketim alışkanlıkları değişir ve doğal kaynakları koruma bilinci geliştirirler.Eko Okul Programını yürüten okullar çöp-atık,su,enerji gibi çevre koruma çalışmalarının yürütüleceği bir konu seçip 2 yıl süre ile bu konuyu çalışırlar.2 yılın sonunda Yeşil Bayrak almaya hak kazanırlar. PEKİ İSTEK BİLGE KAĞAN OKULLARI HANGİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR ? İstek Bilge Kağan Okulları olarak Anaokul ve İlkokul düzeyinde Eko Okul Projesini yürütüyor,doğa bilincinin edinilmesi için dönem başında hazırladığımız eylem planı doğrultusunda etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Anaokulundan itibaren çocuklarımızın doğa bilinci,çevre yönetimi becerilerini kazanması için IB PYP misyonu ve yapılandırıcı yaklaşımdan yararlanarak eylem planımızda yer alan çalışmaları gerçekleştiriyoruz.Öğrencilerimizin okulda uyguladıkları becerileri günlük hayatlarına aktarmak için kalıcı öğrenme ortamları oluşturuyoruz.Haftalık ve aylık hedeflerimizi Eko Okullar Koordinatörü öğretmenlerimizin desteğiyle gerçekleştiriyoruz.Eko Tim ve Eko sloganımızı belirleyip anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizin katılımıyla programın gerektirdiği ilkeleri uyguluyoruz.Öğrencilerimizin çevre sorunlarına duyarlı,çözüm odaklı,doğa bilinci ve duyarlılığına sahip yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için programı kararlılık ve özveriyle yürütüyoruz.