Her öğrencinin öğrenme sürecinde bireysel ilgi ve desteğe ihtiyacı vardır. Öğrencilerimizin akademik başarı durumları, öğrenme hızı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bireysel veya seviye grupları oluşturularak akademik dersleri içeren farklılaştırılmış eğitim çalışmaları uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları doğrultusunda, günlük, haftalık ve aylık etüt programları planlanır ve öğrencinin akademik gelişimi takip edilir.