İSTEK Bilge Kağan Okulları

21.yüzyılda bireyler dahil oldukları alanlara ait derin bir bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra yaşam ve kariyer, öğrenme ve inovasyon, bilgi, medya ve teknoloji becerilerini de etkili olarak sergileyebilmelidir. Bilim ve teknoloji temeline dayanan bu becerilerin geliştirilebilmesi için İSTEK Okulları robotik ve kodlama eğitimine anaokulundan liseye kadar tüm sınıf düzeylerinde yer verir.

      Endüstri 4.0 devrimi ve geleceğin teknolojileri göz önünde bulundurularak İSTEK Okulları için MEB öğretim programı ve anaokulu ve ilkokullarımızda uygulanan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’na entegre biçimde oluşturulmuş “Robotik ve Kodlama Öğretim Programı” tüm okullarımızda ele alınmaktadır. Bu öğretim programı temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine odaklanmakla birlikte; işbirliği yapma, bir gruba ait olma, sorumluluğu kabul etme, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerileri; problemi tanımlama, farklı yollarla veri toplama, veriyi kayıt ve analiz etme gibi araştırma becerilerini de destekler.

     Farklı seviyelerdeki öğretim programımız çerçevesinde, öğrencilerimiz öğrenme sonuçlarını (ürünlerini) ulusal ve uluslararası arenada sunabilecekleri birçok fırsat elde ederler. Öğrencilerimiz her yıl bu süreci destekleyeceği ve projelerini sunabileceği aşağıdaki programlara katılma fırsatı bulurlar:

  • Maker Fair (ISTECH FEST ve Ulusal Maker Fuarları)
  • Hour of Code (Kodlama Saati) Etkinliği
  • FIRST® LEGO® League Junior (FLL Jr.)
  • FIRST® LEGO® League (FLL)
  • FIRST Robotics Competition (FRC)