İSTEK Bilge Kağan Okulları

Çocuk ve gençler kişilik yapılarını geliştirirken, sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerlerin kazanılması çok önemlidir. Öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir. 

     Değerler eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkileyerek; tutum ve davranışları belirleme, biçimlendirme ve yönlendirmede önemli rol oynarlar. Değerler Eğitimi  çerçevesinde planlanan çalışmalar ile öğrencilerin değerleri yaşamaları, çevrede yaşayanlarla paylaşmaları ve içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.