• Görsel Sanatlar

      Görsel sanatlar dersinde amacımız; öğrencilerimizi sanatsal biçimlendirme teknikleri ve görsel sanatlar kültürü ile tanıştırmak, bu alanlarda gelişmelerini sağlamaktır. Biçimlendirme çalışmalarında öğrencilerimiz; pastel boya, gazlı boya, sulu boya, akrilik boya, kolaj ve kil çalışmaları ile bireysel ve grup çalışmaları yaparlar. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar ve görsel sanatlar teknikleri ile duygu ve düşüncelerini ifade ederler. Görsel sanatlar kültürü alanında ise çeşitli konularda yaptıkları çalışmalarla öğrendikleri değişik teknikleri kullanarak hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirme, farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında yorum yapabilme fırsatı bulurlar.           

      Öğrencilerimizin sanat anlayışının zenginleşmesi ve farklı sanat biçimleri hakkında yorum yapabilme fırsatları yakalayabilmeleri için değerli ressam ve heykeltıraşların eserlerini incelemek üzere müze ve sanat merkezlerine geziler düzenlenir.

  • Müzik

     Müzik derslerimizde küçük yaşta müziği sevdirmeyi, öğrencimizin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğini arttırmayı, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinini geliştirmeyi önemsemekteyiz. Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verip, sözlerin daha anlamlı ve ezginin ritmi üzerinde durarak özellikle küçük sınıflarda dersi oyunlaştırmaya özen göstermekteyiz. Müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarımızın temelinde Orff tekniği vardır. Öğrencinin daha çabuk öğrenmesini destekleyen bu yöntem; öğrencinin derse kolayca katılımı açısından büyük önem taşır. Farklı seviyelerde yaptığımız nota, enstrüman, şarkı ve ritim çalışmaları ile öğrencilerimizin müzik becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

  • Kişisel, Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi

      Rehberlik çalışmaları ile amacımız bireyin esenliğini sağlamaya katkıda bulunacak kavramların, bilginin, tutumların ve becerilerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle hem sorgulama programı içinde hem de gerçekleştirilen tüm öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerini desteklemek tüm öğretmenlerin sorumluluğu olarak görülürken rehberlik uzmanlarımız tarafından da çeşitli çalışmalarla destek verilir.

     Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen beden eğitimi derslerimizin temel amacı ise;  öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimini, sinir-kas ve eklem koordinasyonunu, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerini, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini kavramalarını, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarını ve güven duygusunu pekiştirmelerini sağlamaktır.

     Beden eğitimi derslerinde ağırlıklı olarak basit düzen alıştırmaları, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme ile birlikte eğitsel oyunları içine alan branşlarda eğitim vermekteyiz.

     Beden eğitimi dersi ilkokulda haftada iki ders saati olarak yapılmaktadır. Sosyal etkinlik dersleri içerisinden ayrıca ilgilenen öğrencimiz için kort tenisi, yüzme, voleybol, okçuluk, izcilik ve oryantiring, halk oyunları, dünya dansları, bale, yemek atölyesi, masa tenisi etkinlikleri de yapılmaktadır.

    Öğrencilerimize beden-kitle indeks ölçümleri yapılarak hem öğretmenlerimize hem de velilerimize bilgi verilmektedir

  • Akıl Oyunları

      Çocuklarımızın bilişsel becerilerini geliştiren akıl oyunları dersimizde stratejik düşünme, farklı ve çoklu düşünmeyi sağlama ve fotografik hafıza gelişimi, neden-sonuç ilişkisi kurma, sıra bekleme ve dürtü kontrolü, karar verme ve sonucuna katlanabilme, dikkat, analiz ve konsantrasyon süresinde artış ve zaman yönetimi becerisini geliştirme becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.