Okulumuzda öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin, yaşadığımız toplumun ve çağımızın ihtiyaçları, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilir.

    Anaokulu ve ilkokulumuzda öğrencilerimizin öğrenme süreçleri ve İlk Yıllar Programı dahilinde ön bilgileri, süreç - sonuç değerlendirmeleri çeşitli strateji ve araçlar (performans değerlendirmeleri, birey ve akran değerlendirmeleri, açık uçlu uygulamalar, süreç odaklı değerlendirmeler, rubrikler, kontrol listeleri, kısa gözlem kayıtları, baremler vb.) ile değerlendirilir. Toplanan veriler İlk Yıllar Programı Karnesi ve MEB Karnesi ile anaokulundan 3. sınıfa kadar öğretmen gözlemleri, 4. sınıfta ise yapılan sınavlar ile değerlendirilir. 4.sınıfta tüm İSTEK Okullarında eş zamanlı olarak  “İşlenen Konular” ve “Genel Başarı Takibi” sınavları da uygulanmaktadır.

    Portfolyo değerlendirmesi yoluyla öğrencinin, öğrenme süreci boyunca devam eden gelişimine dair kanıtlar “öğrenci-anne-baba-öğretmen”in birlikte katıldığı toplantılar yoluyla paylaşılır. Çocukların öğrenme farkındalığını artıran, sunum yapma becerilerini ve özgüvenlerini geliştiren bu toplantılar yılda iki kez gerçekleştirilir.

    4.sınıf öğrencileri İlk Yıllar Programı’nda gördükleri eğitimi tamamladıklarında; öğrendiklerini, geliştirdikleri olumlu tutumları, becerileri ve kavramsal anlayışları “PYP Sergisi” aracılığı ile  tüm okul topluluğu ile paylaşırlar.