İSTEK BİLGE KAĞAN ANAOKULU VE İLKOKULU MİSYON BİLDİRGESİ

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.  

IB MİSYON BİLDİRGESİ

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.
 
Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır.
 
Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

İSTEK BİLGE KAGAN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL MISSION STATEMENT

Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large.

IB MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate®️ aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.
 
To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.
 
These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

VİZYONUMUZ
Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu, 
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken, 
 • Yurtsever, 
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,  
 • Ahlaklı,  
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven,

Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

OUR VISION  

Being among the leading schools in Turkey and making its name known at the international level by raising 21st century’s

 • creative,
 • problem solver,
 • enterprising,
 • patriotic,
 • highly equipped,
 • productive,
 • ethical,
 • dynamic

individuals who love learning, are compatible with the world, are always successful and ready for the future.

Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar Programı

(International Baccaleureate - Primary Years Programme – IB PYP)

İlk Yıllar Programı (PYP) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından 3-12 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanan bir müfredat çerçevesidir. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. PYP, disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesidir; öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler.

PYP okulları, öğrencinin fiziksel, sosyal, zihinsel, estetik ve kültürel anlamda farklı ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak üzere uğraş vererek, öğrenmenin ilgi çekicialakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli olmasını sağlar. PYP’de öğrencinin öğrenimine önem katan şey, disiplinlerüstü modele bağlılıktır;  bu modelde geleneksel derslerin sınırlarını aşan, küresel önem taşıyan temalar öğrenimi şekillendirirler. Bu temalar, insanlık hakkında farkındalık kazandırır ve insanların ortak deneyimlerinin olduğu anlayışını ortaya koyar.

İSTEK Bilge Kağan Okullarında, Milli Eğitim Programı PYP çatısı altında eksiksiz olarak uygulanmaktadır.  Anaokullarımız ve ilkokullarımızda hedeflenen kazanımlar; disiplinlerüstü bir sorgulama programı bağlamında; sorgulama temelli, kavramsal ve disiplinlerüstü bir öğrenme – öğretme yaklaşımıyla öğrencilere sunulmaktadır. 

   İSTEK Okullarında uygulanan eğitim programı,  okul içinde ve okul dışında öğrencinin sorgulayan bir birey olarak akademik, sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel anlamda bütünsel gelişimine odaklıdır. Bu dengeli müfredat; bilgi, beceri (öğrenme yaklaşımları), olumlu tutum ve öğrenme sonucunda ortaya çıkacak sorumlu eylemlerin gelişimini hedefler.

PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

 • Program öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya sorgulamaya teşvik eder.
 • PYP öğrencileri gerçek yaşam olaylarını derslerinde araştırdıkları ve sorguladıkları için daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kavramlarla ilgili anlayış geliştirirler.
 • PYP öğrencileri kendilerini her ortamda öz güvenle ifade ederler.
 • PYP öğrencileri; öğrenmeyi öğrenirler.
 • PYP öğrencileri kendi kültürlerine ve diğer kültürlere saygılı ve açık görüşlü olmayı öğrenirler. Uluslararası bilinç sahibi bireyler olurlar.
 • Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından bakarlar ve farklı bakış açılarını düşünerek durumları değerlendirirler.
 • Öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantının farkında olarak öğrendiklerini kullanarak eyleme geçerler.
 • Yeni karşılaştıkları problemlere ve zorluklara yaratıcı ve anlamlı çözümler üretirler.
 • Duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olurlar.
 • Öğrenciler, IB öğrenen profilini oluşturan özellikleri (araştıran sorgulayan, bilgili, düşünen, ilkeli, duyarlı, dengeli,  iletişim kuran, açık görüşlü, riski göze alan, dönüşümlü düşünen) program süresince aldıkları eğitimle geliştirerek hayatlarında sergilerler.

       Okulumuz IB PYP’yi, 2014-2015 öğretim yılında ilgili okul, 2015-2016 öğretim yıllarında aday okul olarak uygulamıştır. Okulumuz 2017-2018 öğretim yılında IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır ve halen programı uygulamaya devam etmektedir.

       Okulumuzun sayfasına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.   https://www.ibo.org/school/051409/

      ISTEK Bilge Kağan Schools is an IB World School that implements the International Baccalaureate Primary Years Programme (IBPYP). The school has obtained authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy a commitment to high quality, challenging, international education that this school believes is important for our students. For further information, please visit the school's IB page: https://www.ibo.org/school/051409/

İSTEK Bilge Kağan Okulları Sorgulama Programı -İSTEK Bilge Kağan Schools Programme of Inquiry 2021-2022 için TIKLAYINIZ.. 

PYP Veli Bilgilendirme Kitapçığı TIKLAYINIZ... 

CLICK HERE...for PYP Parent Handbook

İSTEK Özel Bilge Kağan Anaokulu ve İSTEK Özel Bilge Kağan İlkokulu Politika Belgeleri için TIKLAYINIZ...

CLICK HERE for İSTEK Private Bilge Kağan Kindergarten and İSTEK Private Bilge Kağan Primary School Policy Documents.