İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve Programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri (okuma ve dinleme) değil üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda; 1.sınıfta “Crossroads Programı” adı altında yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. 2, 3 ve 4. sınıflarda ise İngilizce dersi haftada 12 ders saati olarak işlenmektedir.

Tüm kademelerde öğrencilerimiz seviyelerine uygun olan Cambridge ESOL, Fit-in Deutsch, DELE, Benchmark, TOEFL Primary, TOEFL Junior, Versant gibi uluslararası platformda geçerliliği olan sınavlara yönlendirilir ve bu değerlendirmelere yönelik çalışmalar yapılır.

Crossroads Programı; anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. sınıflara uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz haftada 24 saat Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında İngilizce’yi kullanma şansı yakalar. İngilizce öğretmenleri hayat bilgisi, matematik, oyun ve fiziksel etkinlik derslerinde sınıf öğretmenleri ile birliktedir.

İkinci Yabancı Dil

       Öğrencilerimiz 2.sınıftan itibaren haftada 2 ders saati seçmeli olarak Almanca ve İspanyolca dersi alırlar. Küçük yaşta öğrenilen ikinci yabancı dil, öğrencilerimizin farklı dillerin kültürlerini daha yakından tanımasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.