Türkçe derslerinde amacımız; ana dil bilincine ve evrensel bakış açısına sahip, Türkçeyi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma becerileriyle etkin biçimde aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe dersleri; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan Türkçe derslerinde öğrencilere şu bilgi ve beceriler kazandırılır:

 • Türkçeyi gelişim süreci içinde doğru ve en güzel biçimde etkin kullanabilme,
 • Okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini değerlendirerek yeni düşünceler üretebilme,
 • Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanma,
 • Bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme,
 • Yaşadığı topluma ve çevreye duyarlılığını toplumsal bilince dönüştürme,
 • Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıma,
 • Sosyal, kültürel zenginlikleri fark edip doğru çıkarımlar yapma,
 • Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilme, farklı etkinliklerle kişisel gelişme sürecini zenginleştirme,
 • Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme,
 • Dinleme ve yazma etkinliklerine katılabilme yeterliğini kazanma,
 • Her sınıf düzeyinde her ay, birlikte okunan bir kitap üzerinde görüş bildirme, tartışma ve yorum yapma,
 • Dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklama ve eleştiri yapabilme,
 • Sesli ve sessiz okuma hızını artırma, türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını geliştirme ve zenginleştirme,
 • Kütüphaneyi etkin olarak kullanma, dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazanma,
 • Okulda yazarla okuyucuyu buluşturmak için düzenlenen kitap fuarına etkin biçimde katılma,
 • Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya istekli olma,
 • Tiyatroya gitme alışkanlığı kazanma, okuldaki tiyatro çalışmalarına katılma,
 • TEOG gibi ulusal sınavlara hazırlıkta bilgi ve beceri kazanma.