1. IB PYP

PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamaktadır.

Okulumuz yakın zamanda “IB PYP (İlk Yıllar Programı) Aday Okul” statüsünü elde etmiş ve Uluslararası Diploma (IB) kapsamında Anaokulu ve İlkokul öğretmenlerimizle ilgili çalılşmalara başlamıştır. İSTEK Belde Okullarında, Uluslararası Diploma (IB) ve dünya çapındaki pedagojik liderler tarafından uygun bulunan öğrenme ve öğretme sistemini kurmaktayız.

1 ila 2 yıl sürecek bu süreç:

  • PYP Koordinatörü ile haftalık olarak yapılan takım toplantılarında öğrencilere aktif şekilde sorgulayan profilini kazandırma,
  • Tüm kadroyu kapsayan toplantılarda, Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından sağlanan mesleki gelişim eğitimleri sayesinde branş öğretmenleri ile öğrenci öğreniminde bağlantılar kurma,
  • Diğer PYP okullarını ziyaret etme,
  • Yetkilendirme için Uluslararası Diploma Danışmanı’nın okulumuzu ziyaret ederek geri bildirimlerde bulunmasını kapsamaktadır.


​Yetkilendirme aşaması boyunca, istenen yüksek standartlara ulaşmak ve Uluslarası Diploma Dünya Okulu olmak için; IB uzmanları tarafından okulun öğretme ve öğrenme programı bakış açılarının gözden geçirileceği haftalık ziyaretler gerçekleştirilecektir.

2. CIS

Dünyanın en saygın okul akreditasyon kuruluşlarından biri olan Council of International Schools (CIS) Uluslararası Okullar Birliği, kâr amacı gütmeyen ve üyelik bazında 1970 yılından beri faaliyet gösteren, uluslararası okulları bünyesinde barındıran ve bu kurumların yüksek kalitede uluslararası eğitim standartlarına ulaşmalarında yol gösteren bir birliktir. İSTEK Belde Okulları, 2011 yılında başlattığı eğitimde yeniden yapılanma sürecinde “Uluslararası Eğitimde Mükemmeliyete Ulaşma” çalışmalarını Kasım 2014 tarihinde tamamlayarak “CIS-Council of International Schools” tarafından akredite olmuş ve dünyada 680, Türkiye’de ise 18 okul arasına girmeye hak kazanmıştır. Okulumuzun  kendi misyonu, vizyonu ve felsefesi doğrultusunda ağırlıklı olarak öğrencilerin öğrenmesine ve gelişimine odaklanan; dünya insanı yetiştirmeyi, uluslararası farkındalığı oluşturmayı, kültürler arası işbirliğini taahhüt eden CIS akreditasyonu, okulun yüksek standartlarda uluslararası eğitim yaptığının göstergesidir.