İSTEK Belde Okulları
Eğitim Programları

21. Yüzyıl becerilerinin önem kazandığı günümüzde hedefimiz öğrencilerimize analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktır. Endüstri 4.0 devrini yaşadığımız günlerde iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı düşünen, yenilikçi, girişimci ve sorunlara çözüm üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. İSTEK Belde Fen Lisesi olarak eleştirel düşünen, araşt...

Eğitim Programları
HIZLI ULAŞIM