Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda işlediğimiz matematik dersi öğretim programı, öğrencilerin yaşamlarında ve sonraki eğitimlerinde ihtiyaç duyabilecekleri, matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Öğretmenlerimiz, problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmeleri konusunda öğrencilerimize rehberlik etmektedir.

   Milli Eğitim Bakanlığının tasarladığı müfredat kapsamında işlenen matematik dersleri öğrencilerin araştırma ve sorgulama yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri, eleştirel düşünebilecekleri, fikirlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri ve farklı çözüm yöntemlerini sunabilecekleri ortamlar olarak tasarlanmıştır. Bu ortamı etkili şekilde kullanan öğretmenlerimizin sınıflarımızdaki en büyük yardımcıları, akıllı tahtalardır.

  5. 6 ve 7. sınıf  öğrencileri, yıl içinde ulusal ve uluslararası düzenlenen matematik ve akıl oyunları yarışmalarına katılımları konusunda desteklenirler. Akıl oyunları çalışmaları, “hobi çalışmaları” ve “ kulüp çalışmaları” kapsamında hafta içi 2 gün 4 ders saati olarak planlanmıştır. Bu kulübün kapsamında, satranç, mangala, abalon, zingo, hedef 5, quoridor, reversi, katamino gibi öğrencilerin ilgisini çeken oyunlar öğretilmekte ve yıl içinde düzenlenen okul içi ve okullar arası turnuvalara hazırlık yapılmaktadır.