İSTEK Belde Okulları

ULUSLARARASI PROJE VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Öğrencilerimize uluslararası farkındalık kazandırmak ve bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlamak için gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler, öğrenci değişim programları ve seminer çalışmaları kapsamında yürütülür.

Uluslararası programların amacı, İSTEK Belde Okulları öğrencilerinin sosyal-duygusal becerilerini artırmak; kültürel ve sosyal farkındalıklarını geliştirmek; öğrendikleri yabancı dilleri gerçek ortamlarında gereksinimleri doğrultusunda kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; ortak oluşturulan proje çalışmalarında karşılıklı güven ortamı yaratmalarına ve küresel arkadaşlıklarını geliştirmelerine destek olmaktır. 

 

CIE – CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMS

İSTEK Belde Okulları, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında CIE Cambridge Uluslararası Sınavları otorizasyonu almıştır. Okulumuzun isteyen  öğrencileri, uluslararası geçerliliği olan bu İngilizce sınavları alarak, başarılarını IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) sertifikası ile belgeleyebileceklerdir. Bu sertifika öğrencilerimizin uluslararası düzeyde bilgiye sahip olduklarının bir göstergesi olacak, aynı zamanda, yükseköğrenim süreçlerinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında ayrı bir olanak sağlayacaktır. Öğrencilerimiz, CIE sınav merkezi olan okulumuzda belirlenen sınav dönemlerinde bireysel veya toplu olarak bu sınava girebileceklerdir.

DI (DESTINATION IMAGINATION)

Destination Imagination, okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. 1999 yılında kurulan ve normal eğitim sürecine paralel olarak, gençlerin yaratıcılıklarını daha çok kullanmalarını, geliştirmelerini ve günlük hayatta uygulama becerilerini artırmayı hedefleyen Destination Imagination, etkinlikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla öğrenciye ulaşıyor. Üye ülkelerin ve okulların katıldığı organizasyonların yerel turnuvalarında başarılı olan takımlar dünya finallerine katılmaya hak kazanıyor. 

 

EUROPEAN SCHOOL NETWORK (AVRUPA ULUSLARARASI OKULAĞI) ESN - ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

ESN Öğrenci değişim programının genel amacı; genç neslin uluslararası sosyal ve kültürel farkındalıklarını geliştirmektir.

Değişim programının temel hedefi; öğrencilerimizin, öğrendikleri yabancı dilleri değişik ortamlarda kullanabilmeleri ve farklı kültürleri tanıyarak kendi kültürümüzü de tanıtma fırsatı oluşturmaları ve bunu bilimsel projelerle destekleyerek kişisel gelişimlerini sağlamalarıdır. Program ilk olarak Hollanda Corderius College ile başlamış, geçen yıl 5 ülke ile karşılıklı olarak öğrenci değişimi gerçekleştirilmiştir. Proje 7 yıldır başarı ile sürdürülmektedir

Avrupanın  10  ülkesinden  23  okul  kendi  aralarında  tek  başına  ya  da  gurup  olarak  değişim programlarına 1-8 hafta arası olanak sağlamaktadır.

ESN 4. Konferansında alınan karar gereği okullar kendi aralarında öğretmen değişikliği de gerçekleştirerek müfredat çalışmaları yaparak  eğitimde yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere projeler yürütürler.   İSTEK Belde Okullarında 4 yıldır sürdürülen öğretmen değişimi programı, İngilizce, Matematik, Fen, Beden Eğitimi, Tarih ve Rehberlik branşlarında sürdürülmektedir.

 

CIENCE FAİR VE FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA YARIŞMALARI

BELDE FEN LİSESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Okulumuz, öğrencilerimize sahip oldukları bilgilerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını göstermek, onların bilimsel düşünebilen, bilimsel ve toplumsal fayda sağlayan amaçlarla proje üretebilen, bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazanmış, sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş bireyler haline gelmelerine katkıda bulunmak amaçlarıyla, İstanbul İli Ortaokul ve Ortaöğretim Okulları arasında her yıl mayısın ilk haftasında Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlemektedir.

Büyük bir heyecan içinde geçen yarışmamıza birçok proje başvurmaktadır. Projeler üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulmuş bir jüri tarafından değerlendirilmekte, katılımcılara anı plaketleri takdim edilmekte ve ilk üç dereceye giren proje sahipleri ödüllendirilmektedir.

ESN STUDENT SEMINAR “SCIENCE and TECHNOLOGY EXCHANGE PROJECT FAIR” AVRUPA OKUL AĞI FEN VE TEKNOLOJİ PROJE PAYLAŞIM FUARI Okulumuz, öğrencilerin öğrendikleri yabancı dili, farklı kültürleri tanıyarak, değişik ortamlarda kullanmasına fırsat yaratmak, farklı kültürlerdeki bireylerin bir araya gelerek takım ruhu oluşturmalarına ve hazırlayacakları bilimsel projeler ile topluma katkı sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftasında ESN (European School Network) Avrupa Okul Ağı öğrencileri bir hafta boyunca okulumuzda bir araya gelmektedir.

Fen ve Teknoloji Proje Paylaşım Fuarına katılım gösteren Avrupa’dan gelen ESN üye ülke öğrencileri hafta boyunca bilim seminerlerine ve atölye çalışmalarına katılım göstermekte ve hazırladıkları bilimsel projeler ile küresel problemleri tartışıp paylaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu programlar sayesinde de öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak ülkelerini ve okullarını uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmelerini hedeflemekteyiz.
 

MODELS OF UNITED NATIONS – (MUN)

Model Birleşmiş Milletler Konferansı (Model United Nations- MUN), Birleşmiş Milletlerin gündemindeki konu ve sorunlara çözümler üretmek amacını taşımakta; teknoloji çağındaki gençlerin bu konuları araştırıp genel kültürlerini, bakış açılarını geliştirmesinde ve dünya sorunlarına farkındalık kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Öğrencilerimiz 2010-2011 yılında ilk defa katıldıkları ABD Florida’daki MUN konferansından beri, bu alanda çalışmalarını sürdürmektedirler.

İSTEK Belde Okulları MUN Kulübü, 27-30 Mart 2015 tarihlerinde, İstanbul içi ve dışı lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 1.BELMUN (BELDE MODEL UNITED NATIONS) konferansını “Cahiliyet Vebasını İyileştirme” temasıyla başarıyla gerçekleştirmiştir. Konferans İngilizce yürütülmüş, belirlenen küresel sorunlar yedi komitede tartışılmış ve çözümler üretilmiştir. Çalışmalar, bu yıl da sürecektir.

 

AFS – AMERICAN FIELD SERVICE KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Öğrencilerimiz AFS -Türk Kültür Vakfının sınavlarında başarı göstererek 6 yıldır Amerika ve Avrupa ülkelerinde bir yıl süreyle misafir öğrenci olarak okumakta, aile yanında kalmaktadırlar. Hollanda, Belçika, Macaristan ve ABD’de öğrenimlerini sürdüren Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimize başarılardan dolayı bu ülkelerde yükseköğrenimlerini sürdürmek üzere burs olanağı tanınmıştır.