İSTEK Belde Okullarında öğrenme ortamları, öğrencilerin fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Öğrenme ortamı olarak ele alınan tüm mekânlar; derslikler, laboratuvarlar, bilim merkezi alanları, spor kompleksi ve ortak yaşam alanları; mekânın boyutları, mekândaki renk kullanımı, eşyaların biçimi ve özellikleri bakımından bilimsel verilerin rehberliğinde, kullanışlılık esasına göre dizayn edilmiştir.

Bu öğrenme ortamlarının; öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, tüm süreçlerde hedeflerini koyabilen, duygu ve motivasyonlarını yönetebilen, en üst düzeyde zihinsel uğraş içinde öğrenmeyi öğrenen bireyler olmasını sağlayacak nitelikte olması hedeflenmiştir.

Tüm öğrenme ortamları, içinde bulunduğumuz çağın öğrenenlerinin, öğrenme süreçleri boyunca etkileşime ihtiyaç duydukları göz önüne alınarak, kişiler arası iletişime geçebilecekleri, bunu gün içinde çevrimiçi bağlantılarla sürdürebilecekleri şekilde oluşturulmuştur. Dersliklerde sıraların yerleştirilme biçimleri ve teknolojik olanaklar, koridorlardaki panolar ve kiosklar bu etkileşimi pek çok farklı biçimde sağlamak amacına yöneliktir.

Duygular, öğrenmenin en önemli, bütünleyici parçası olarak ele alınmış; okuldaki mutluluğun kalıcı öğrenme üzerindeki olumlu etkisi önemsenmiştir.

Öğrenme ortamıyla öğrenme alanı arasındaki organik bağın sağlanması halinde öğrenenlerin daha kolay ve güçlü konsantre oldukları gerçeğinden hareketle branş derslikleri oluşturulmuş; her dersliğin kendi karakterini yansıtan bir niteliğe kavuşturulması ve öğrenmeyi tetiklemesi hedeflenmiştir.

 

1. Laboratuvarlar

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olacak görseller, animasyonlar ve sanal deneyler ders sırasında kullanılabilmektedir.

Derslerin işlendiği laboratuvarlarımızda akıllı tahta ve barkovizyon cihazları yer almaktadır. Dijital ortamda hazırlanan dersler öğrencilerle işlenirken, belgesel, film, müzik, elektronik kitap ve dergi içerikleri gibi konu ile ilgili her tür dijital kaynak sınıftan erişilebilir durumda öğrenci ve öğretmenlerin kullanımındadır.
 

2. Yüzme Havuzu
Anaokulundan başlayarak 12.sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yarı olimpik havuzumuzda yüzme eğitimi veriyoruz. Havuzumuzda haftanın beş günü okul takım antrenmanları, yüzme kulübü çalışmaları ve Beden Eğitimi ders saatindeki yüzme dersleri; okul sonrası ve hafta sonu da “Yaz ve Kış Yüzme Kursları” yapılmaktadır.   
 

3. Spor Alanları
Okulumuz spor kompleksinde; tribünlü çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, masa tenisi salonu, bilardo salonu, bale salonu, iki jimnastik salonu, okul bahçesinde yer alan basketbol alanı, mini futbol alanı, mini halı saha ve profesyonel olarak hazırlanmış tırmanma duvarı bulunmaktadır.


4. Sanat Mekânları
Her bir öğrenci, öğretmenleriyle atölyelerinde uygun ve yeterli fiziki imkanlar içerisinde grup çalışmalarımız dışında neredeyse bireysel olarak öğretmenleriyle çalışmalar yapmaktadır. Odalarımız, müzik öğretmenler odası ve arşiv ile birlikte 13 oda, 2 görsel sanatlar odası, 1 dans salonu ve drama/tiyatro çalışmalarının yapıldığı 450 kişilik 1 konferans salonu ile dolu dolu sanat eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca profesyonel müziğin basamağına geçiş olarak saydığımız ve içinde son teknoloji kayıt imkânlarının bulunduğu mix, mastering ve profesyonel düzeyde kayıt yapılabilinen prova ve kayıt stüdyomuz da bulunmaktadır. Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimiz için tek sınıf kapasitesi gözetilerek düzenlenmiş bir cep sinemamız da mevcuttur.

5. Derslikler
“Yaşayan ortamlar yaratmak” anlayışıyla oluşturulan dersliklerimiz internet ulaşımı, barkovizyon ve akıllı tahta gibi çağın teknolojik araç gereçleriyle donatılmıştır.
 

6. Konferans Salonu
Her türlü sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği profesyonel teknik donanımlı konferans salonumuz 450 kişilik kapasiteye sahiptir.


7. Kütüphane

 1. İSTEK BELDE OKULLARI KÜTÜPHANE VE MEDYA MERKEZLERİ  
 2. SÜRELİ YAYINLAR
 3. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI
 4. KÜTÜPHANE KULLANIMI( YÖNERGELER)
 5. KÜTÜPHANE ETKİNLİKLERİ 2015-2016

 

İSTEK BELDE OKULLARI KÜTÜPHANE VE MEDYA MERKEZLERİ

İSTEK Belde Okulları Kütüphane ve Medya Merkezleri, öğrencilerin öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır çünkü yaşam boyu öğrenen, araştıran ve yeni bilgiler üretebilen bireyler yetiştirmek için en önemli organik yapılardır. Tek bir kaynaktan edinilen bilgi yerine basılı ve elektronik birçok kaynaktan araştırarak, sorgulayarak ve eleştirerek öğrenilen bilgi, öğrenci için kalıcı bilgiye dönüşecek; yıllar içerisinde çoğalacak ve öğrenciler, bu bilgilerden yeni bilgiler üretebilecek yeterliliğe ulaşacaklardır.

Dewey Sınıflama Sistemine göre düzenlenmiş kütüphanelerimizde YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmakta; kataloglama, ödünç vb. hizmetler elektronik ortamda yürütülmektedir. Kütüphane kataloğumuz, internet üzerinden bütün kullanıcılarımızın erişimine açıktır.

Ana hedeflerimiz şöyledir:

1. Kitabı, kütüphaneyi sevdirerek öğrencilerin başarısını artırmak; bilgi okuryazarı ve etkin okuyucu olmalarını sağlamak,

2. Kütüphanenin okumak, çalışmak, araştırmak için başvurulacak ilk alan olarak benimsenmesini, basılı ve elektronik yayınlarının etkin biçimde kullanılmasını, ancak burada kütüphane kurallarına uyulmak zorunda olunduğunu benimseterek kavratmak,

3. Kütüphaneyi geliştirmek, veri tabanı ve süreli yayın abonelikleri sağlayarak güncel bir kütüphane ortamı hazırlamak ( EBSCO veri tabanına üyeyiz. Ayrıca öğrencilerimizin yaşlarına göre seçilen yerli yabancı onlarca süreli yayın aboneliğimiz mevcut.),

4. Akademik Dürüstlük Politikasının benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak (TURNİTİN İntihal (aşırma) veri tabanı üyeliğimiz de, öğrencilerimize bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinde akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalmayı öğretirken kullandığımız, özgünlük ve yaratıcılığı teşvik eden ek bir sistem.)

5. Yıl boyunca akademik birimlerle koordinasyon halinde çalışmak,

6.Kaynak çeşitliliği ve etkinlikler yoluyla öğretmenlerin, velilerin, personelin yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde kütüphaneden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak,

7.Sanatçılarla buluşmalar, kitap stantları, etkinlikler, atölyeler ve imza günleri düzenlemek,

8.Başka kütüphaneleri ve işleyişlerini tanıtmak kütüphane gezileri düzenlemek,

9. Kitap kampanyaları düzenleyerek sosyal sorumluluk projelerine katkı sunmak.

İSTEK Belde Okullarında öğrencilerin bütün derslerde araştırma yapması, sorgulaması ve kendi bilgilerini üretmesi büyük önem taşımaktadır. Bilgi okuryazarlığı dersleri ile başlayan süreç öğrencilerin ödev, proje ve performans çalışması ile sınıf içi çalışmalarında kütüphane kullanımını teşvik edici şekilde devam etmektedir. Müfredatta yer alan konuların bir kısmı ve uygun bulunan güncel konular, öğrencilerin araştırma yaparak öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla kütüphanede işlenmektedir. Araştırma dersinin planlanmasında Sınıf/ Branş Öğretmenleri ile Kütüphane Öğretmenleri iş birliği içinde çalışmaktadır.

Bilginin her gün değiştiği ve güncellendiği günümüzde, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, ancak bununla beraber güncel ve doğru bilgiye ulaşabilmek de zorlaşmıştır. Bu nedenle öğrencilerimize doğru ve güvenli bilgiye ulaşma, kaynak gösterme, alıntı yapma gibi temel noktalar üzerinden bilgi okuryazarlığı dersleri vermekteyiz. Bu kapsamda oluşturduğumuz Akademik Dürüstlük Politikamız, 2-4.sınıflar, 5-7.sınıflar, 8-12.sınıflar için ayrı ayrı olarak hazırlanmıştır.

PYP çerçevesinde yeniden yapılandırma sürecinde olan İlköğretim Kütüphanemiz, “orman kütüphane” konseptiyle sadece öğrencilerimizin değil yetişkinlerin de hayranlık duyduğu bir alandır. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve onlara okumayı sevdirmek amacıyla tasarlanmıştır. Kullanılan tüm malzemeler doğal ağaçtandır.

Kütüphane Öğretmeni, okul öncesinden 4. sınıfa kadar tüm sınıflar için haftada bir ders saati yaratıcı okuma çalışmaları gerçekleştirir. Yaş gruplarına göre hazırlanan kitap kurdu seçimleri, masal canlandırma, masal okuma, masalın sonunu tamamlama ve okunan kitapların yazarlarıyla buluşma, en çok ilgi çeken etkinliklerimizdir.

3-4. sınıf öğrencilerimize kaynak türlerini( kurgu, kurgu dışı vb.) tanıtmakta ve basit düzeyde alıntılama yapmayı öğretmekteyiz.

5-6-7-8. sınıf öğrencilerimiz için araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında alıntılama yöntemleri, internet kullanımı, veri tabanı kullanımı dersleri yapılmaktadır.

Lise öğrencilerimiz de kütüphanemizi hem okumak hem inceleyip araştırmak için kullanırlar. Eşsiz Boğaz manzaralı kütüphanemiz, güncellenen ve sürekli geliştirilen koleksiyonu yanında hem Türkçe hem de okulumuzda okutulmakta yabancı dillerdeki süreli yayınlarıyla keyifli zamanlar vaat eder.

Kütüphane buluşmaları, yazarlarla söyleşiler, konserlerle renklenen lise kütüphanemiz, sessiz okuma ve ders çalışma alanı olarak da öğrenci ve öğretmenlerimizin tercih ettiği bir alandır.

SÜRELİ YAYINLAR

SÜRELİ YAYINLAR

KÜTÜPHANE

Bilim ve Çocuk

İLKÖĞRETİM

Meraklı Minik

İLKÖĞRETİM

National Geographic Kids

İLKÖĞRETİM

Arts and Activities

İLKÖĞRETİM

Azzuro

İLKÖĞRETİM

Ciao

İLKÖĞRETİM

Food and Travel

İLKÖĞRETİM

Four Four Two

İLKÖĞRETİM

Highlights for Children

İLKÖĞRETİM

Highlight High Five

İLKÖĞRETİM

Zoo Books

İLKÖĞRETİM

Humpty-Dumpty

İLKÖĞRETİM

Skipping Stones-multicultural

İLKÖĞRETİM

Nat Geo Kids

İLKÖĞRETİM

Nat Geo Little Kids

İLKÖĞRETİM

Click

İLKÖĞRETİM

Cricket

İLKÖĞRETİM

Ask

İLKÖĞRETİM

Azzuro

LİSE

BBC Focus

LİSE

Empire

LİSE

Four Four Two

LİSE

Mojo

LİSE

National Geographic

LİSE

Seventeen

LİSE

Time

LİSE

Das Rad

LİSE

Altyazı

LİSE

National Geographic TR

LİSE

#Tarih

LİSE

Bilim ve Ütopya

LİSE

Blue Jean

LİSE

Varlık

LİSE

Bilim ve Teknik

LİSE

Chip

LİSE

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

İSTEK ÖZEL BELDE OKULLARI AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI
Akademik dürüstlük politikası, “saygı, sorumluluk, adil olma” kavramlarına bağlı kalınarak oluşturulan akademik uygulamaları desteklemek ve sağlamak; hatalı uygulamaları önlemek amacına hizmet eder.

Akademik dürüstlüğün sağlanmasıyla ilgili planlama ve uygulamaları; Okul Yönetimi, Kütüphane Öğretmeni, Rehberlik Servisi, Zümreler/Bölümler, Disiplin Kurulu, Onur Kurulu, Öğrenci Meclisi gerçekleştirir.

Bu politika, İSTEK Özel Belde Okullarının tüm bireyleri için geçerlidir.
 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK VE HATALI UYGULAMALAR
Akademik dürüstlük esas olarak; kişinin sahip olduğunu iddia ettiği bilgiye “gerçek anlamda” sahip olmasıdır. Öğrenciler, her tür ödev ve çalışmada, kurallarına uyularak ve dürüstçe yürütülmüş bir araştırmanın sağlayacağı yararları bilmeli; hak edilmemiş bir üstünlük kazanmanın ahlaki olmadığını kabul etmeli; özgünlük, fikrî mülkiyet, yaratıcılık kavramlarına değer vermelidir.

Öğrencilerden; yaratıcılıklarına, bireysel ve orijinal fikirlerine, ifade tarzlarına dayalı özgün ödev ve projeler hazırlamaları beklenmektedir. Öğrenciler, bu ödev ve projelerde, başkalarının fikirlerine yer verdikleri takdirde, bunu doğru ve uygun olarak belirtmeleri gerektiğini bilmelidirler.

Öğretme ve öğrenme süreçlerinin adil bir biçimde yürütülmesini destekleyen akademik dürüstlük, elbette sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de kapsayan bir anlayıştır. Öğretmenlerin görev tanımlarında, İSTEK Özel Belde Okulları Akademik Dürüstlük Politikasına uygun davranmaları gerektiğine ilişkin madde yer alır.  

 

Öğrencilerin gerçekleştirilebileceği hatalı uygulamalara örnekler:

 • Başkasına ait bir çalışmayı kendisininmiş gibi sunmak
 • Yapılan alıntıyı kaynak belirtmeden kullanmak
 • Bilgiyi, kaynağını belirtmeden bir dilden projenin yapıldığı dile çevirmek
 • Sınav salonunda kurallara uymamak, gözetmenin uyarılarını dikkate almamak
 • Sınavda konuşmak
 • Sınavda bilgi alışverişi yapmak(konuşma, işaretleşme, başka bir öğrencinin kağıdına bakma, mesajlaşma, not gönderme vb.)
 • Sınav öncesinde sınav sorularını elde etmek

 

Öğretmenlerin gerçekleştirebileceği hatalı uygulamalara örnekler:

 • Öğrencinin çalışmasındaki hatalı uygulamayı/uygulamaları fark etmemek
 • Sınav kâğıtlarını sınavdan önce güvenli bir şekilde saklamayı ihmal etmek
 • Sınavda öğrencilere ipucu vermek
 • Sınav süresince öğrencileri gözetimsiz bırakmak
 • Sınav bitiminde öğrencilere, sınav yöneticilerinden izinsiz, ek süre vermek   

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞÜN SAĞLANMASI

a. Okulun Felsefesi ve Akademik Dürüstlük

İSTEK Özel Belde Okullarının felsefesi; bilimi rehber edinmiş, sosyal ve kültürel farkındalığı gelişmiş, ulusal ve uluslararası değerlerle donanmış, yaratıcı bireyler yetiştirmek esasına dayanır. Bu doğrultuda, her akademik çalışmanın, yaratıcı çalışmanın ve öğrenme süreçlerinin en önemli unsuru olan “akademik dürüstlük politikası” çerçevesinde gerçekleştirilmesi beklenir.

b. Görev ve Sorumluluklar

Okul müdürü, bölüm başkanları, öğretmenler ve kütüphane öğretmenleri, İSTEK Özel Belde Okulları öğrencilerinin, akademik dürüstlük kavramının anlamını ve önemini kavramalarını, bu politikayı benimsemelerini sağlamakla yükümlüdürler.

Öğrencilere özgün ödev hazırlama ve sunmada rehber olunur; kaynakçanın, alıntıların ve dipnotların nasıl belirtileceği öğretilir.

Ödev ve projeler, öğrencinin zaman kullanma becerisini artırmak konusunda da önemli yarar sağlar. Dolayısıyla çalışmanın, ara kontrol tarihleri ile son teslim tarihine sadık kalınarak hazırlanması gerekir. Bu işleyiş, hatalı bir uygulama olması halinde durumun düzeltilmesine olanak veren bir süreye sahip olunmasını sağlamak açısından da önemlidir.

Kütüphane öğretmeni, bilimsel araştırma yapma, internetten bilgi edinme ve akademik çalışmalarda yapılacak hatalı uygulamaları önleme ya da ortaya çıkarma konusunda uzman kişidir. Bu nedenle, öğrencilere kaynak kullanırken ve alıntı yaparken akademik dürüstlük politikasına uygun davranışlar göstermelerini öğretmek ve bunu benimsetmek, kütüphane öğretmeninin görev tanımı içerisindedir.

Velilerinin işbirliği de akademik dürüstlük politikasının benimsenmesini ve uygulanmasını destekleyen önemli bir faktördür. Bu konudaki sorumlulukları, imzaladıkları akademik dürüstlük sözleşmesinde belirtilir.

c. Ödevde Kopyanın Saptanması ve Öğrenci Çalışmalarında Özgünlüğün Belirlenmesi

Bir ödevi, alıntıları ve kaynakçayı doğru bir şekilde belirterek teslim etmek, öğrencinin sorumluğudur. Sunulan ödevin özgün olup olmadığını ise en iyi ders öğretmeni belirleyebilir. Özgün bir çalışma hazırlaması için öğrenciyi yönlendirmek, ona fikir vermek, ders öğretmeninin sorumluluklarındandır.

Yapılan hataların azlığı ya da çokluğu, yazının fazla akademik olması, öğrencinin bilgi birikimini aşan ifadeler kullanılması vb. konularda yapılacak inceleme, özgünlüğü anlamak için önemli veriler sunar. Bu nedenle; öğretmenin öğrenciyi tanıması, onun dil kullanma becerisini ve yazım tarzını iyi çözümlemesi gerekir. Okulumuzda, çalışmaların özgünlük oranını belirlemek üzere kullanılan Turnitin İntihal Veri Tabanı da bu konuda önemli destek sağlamaktadır.

Ders öğretmeni, bir cümlenin ya da paragrafın alıntı olup olmadığını kontrol edebilmek için, referans olarak kullanılan kaynakları da yakından tanımak durumundadır.

Öğrencilerle ödev konusunda düzenli aralıklarla yapılan görüşmeler, izleme sürecini kolaylaştırır. Bu denetleme sürecinde ödevin özgünlüğü ile ilgili bir şüphe oluşursa öğretmen, öğrenciye bu durumun sonuçlarını hatırlatmalıdır.

 

HATALI UYGULAMALARIN SORUŞTURULMASI /CEZALANDIRILMASI (8-12.SINIFLAR)

Ödev, proje ya da araştırmanın akademik dürüstlük politikası ilkelerine uygun olarak hazırlanmadığı şüphesi varsa;

a. Sunulan çalışma ödevin son hali değilse ya da ödevin sadece belli bir bölümünü oluşturuyorsa öğrenciye bir hafta içerisinde çalışmasını yeniden yapma fırsatı verilir.

b. Verilen fırsata rağmen ödev ya da projede hatalı uygulama olduğunu fark eden öğretmen, ilgili bölüm başkanı, bir zümre öğretmeni ve kütüphane öğretmeninden oluşan bir inceleme kurulu oluşmasını sağlar. Kurul, akademik anlamda hatalı bir uygulama yapılıp yapılmadığını değerlendirmek üzere üç iş günü çalışır.

c. Öğrenci, çalışmasını savunmak üzere kurula çağırılır. Savunma tutanak altına alınır ve tutanak, hem öğrenci hem de kurul üyeleri tarafından imzalanır.

d. Kurul son kararını verir. Karar, öğrenciyle paylaşılır ve onay için yazılı olarak Okul Yönetimine bildirilir.

e.Hatalı uygulama, çalışmanın son halinde belirlenmişse ödev ölçme-değerlendirme kriterlerinde yer alan “özgünlük” puanını alamaz.
 

Öğrenci hatalı bulunursa;
1. Öğrenci, geçerli akademik yıl içerisinde bilimsel proje ve yarışmalarda yer alamaz, dolayısıyla okulunu temsil edemez.

2. Öğrenci, lise eğitimi boyunca aynı suçu bir defadan fazla işlerse okuldaki herhangi bir öğretmen tarafından öğrenciye referans mektubu verilmesi gerektiğinde bu durum göz önünde bulundurulur; hatta gerekli görülürse durum, öğrencinin okumayı hedeflediği ya da kabul edildiği üniversiteye, okul tarafından rapor edilerek bildirilir.

Öğrencinin sınavda kopya çektiği belirlenmişse;
Sınavda kopya çeken öğrenci, gözetmen öğretmen tarafından yazılı olarak Okul Müdürlüğüne bildirilir. Okul Müdürü konuyu değerlendirir; öğrenciyi Onur Kuruluna veya Disiplin Kuruluna yönlendirir. (MEB ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ )


 

HATALI UYGULAMALARIN SORUŞTURULMASI/CEZALANDIRILMASI (5-7.SINIFLAR)
Ödev, proje ya da araştırmanın akademik dürüstlük politikası ilkelerine uygun olarak hazırlanmadığı şüphesi varsa ya da öğrencinin sınavda kopya çektiği belirlenmişse aşağıdaki prosedür uygulanır:

a. Sunulan çalışma ödevin son hali değilse ya da ödevin sadece belli bir bölümünü oluşturuyorsa öğrenciye bir hafta içerisinde çalışmasını yeniden yapma fırsatı verilir.

b. Hatalı uygulama, çalışmanın son halinde belirlenmişse ödev ölçme-değerlendirme kriterlerinde yer alan “özgünlük” puanını alamaz.

c. Sınavda kopya çeken öğrenci, gözetmen öğretmen tarafından yazılı olarak Okul Müdürlüğüne bildirilir. Okul Müdürü konuyu değerlendirir; öğrenciyi Onur Kuruluna yönlendirir.

d. Akademik dürüstlük politikasına uygun davranmayan öğrenci, geçerli akademik yıl içerisinde bilimsel proje ve yarışmalarda yer alamaz, dolayısıyla okulunu temsil edemez.
 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞÜN BENİMSETİLMESİ VE UYGULANMASI
a. Akademik dürüstlük kavramının tanımı ve önemiyle ilgili detaylı bilgi ve hatalı uygulamalar sonucunda uygulanacak prosedür, İSTEK Özel Belde Okulları Kurumsal İlkeler kitabında yer alır.

b. Her yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde öğrenciler ve veliler, akademik dürüstlük sözleşmesi imzalarlar.

c. İntihal veri tabanı üyeliği her yıl yenilenir. Ödev ve projelerin kontrolü bu yolla sağlanır.

d. Akademik dürüstlük politikası, ölçme ve değerlendirme formlarına sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen ölçütlerle yansıtılır.

e. Öğrencilere düzenli olarak araştırma, akademik yazma konusunda rehberlik edilir.

f. Akademik dürüstlük üzerinde tüm öğretmenler tarafından hassasiyetle durulur ve özellikle BODGE aracılığıyla bu olguya bağlılık özendirilir. Öğretmenler kendi derslerine uygun araştırma yöntemleri, doğru alıntı yapma, kaynak gösterme konularında öğrencilerini yönlendirerek akademik dürüstlüğü uygular ve hatalı uygulamaları belirleyerek soruşturulmasını sağlarlar.

g. Öğretmenler; çalışma kağıtları, ödevler, sınav kağıtları gibi çoğaltılmış dokümanlarda kullandıkları yazılı/ görsel tüm alıntıların kaynaklarını doğru biçimde belirterek öğrencilere örnek olurlar.

h. Öğrencilere; sadece bilgi toplamakla yetinemeyeceği; yeni fikirler üretmesini, karşılaştırmasını, yorum yapmasını zorunlu kılan ödev ve projeler verilir.

ı. Okul, her yıl ekim ayının 2.pazartesi gününü, International School Library Month (Uluslararası Okul Kütüphaneleri Ayı) çerçevesinde, “Akademik Dürüstlük Günü’’ olarak kutlar.

i. Bu politika, her yıl ağustos ayında gözden geçirilerek güncellenir.  

 

KÜTÜPHANE KULLANIMI( YÖNERGELER)

İSTEK ÖZEL BELDE OKULLARI İLKÖĞRETİM KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Çanta ve montla kütüphaneye gidilmez.
 • Öğretmen eşliğinde yapılan dersler dışında, sessiz ve bireysel çalışılır.
 • Kütüphanede gürültüye sebep olan her türlü durumdan kaçınılır. Koşulmaz, oyun oynanmaz. Gereken durumlarda fısıltı ile konuşulur.
 • Kütüphanede bulunan her türlü malzeme, dikkatle ve özenle kullanılır; yerleri değiştirilmez.
 • Kütüphaneden ayrılmadan önce, kullanılan alan her zamanki düzenine getirilir.
 • Kitaplar raflara Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiştir. Düzeni bozmamak ve aranan kitabı kolaylıkla bulmak için, kitapların yerleri değiştirilmemeli; gerekirse bu konuda
 • ütüphane öğretmeninden yardım istenmelidir.
 • İzin alınmadan, hiçbir kaynak dışarı çıkarılmaz.
 • Süreli yayınların son sayıları ile referans kaynakları( ansiklopedi, sözlük…) ödünç verilmez.
 • Kitaplar iki hafta süresince ödünç alınır ve iadesi yapılarak teslim edilir.
 • Ödünç alınan kitap kaybolursa aynı kitaptan alınır, kütüphaneye getirilir.
 • Kaynağın kullanımı için ek süre gerekiyorsa kullanıcı bunu bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde kaynağı zamanında teslim etmemiş sayılır ve geciktirdiği her gün için 50 kuruş ödeme cezası
 • alır.
 • 10 günü aşan gecikmelerde, kütüphanenin ilan ettiği kitap listesinde yer alan bir kitabın, geçerli eğitim döneminin sonuna kadar, kütüphaneye bağışlanması gerekir.
 • Ödünç aldığı kitapları üç kez gecikmeli getiren öğrencilere, öğretim yılı sonuna dek kitap verilmez.
 • Öğretim yılının bitimine 2 hafta kala ödünç verme işlemi durdurulur.
 • Yılsonunda tüm kullanıcılar, kütüphane materyallerini kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür.
   

İSTEK ÖZEL BELDE OKULLARI LİSE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Çanta ve montla kütüphaneye gidilmemesi esastır.
 • Öğretmen eşliğinde yapılan dersler dışında, sessiz ve bireysel çalışılır; gürültüye sebep olan her türlü durumdan kaçınılır. Gereken durumlarda fısıltı ile konuşulur.
 • Kütüphanede bulunan her türlü malzeme, dikkatle ve özenle kullanılır.
 • Masa ve sandalyelerin yeri değiştirilmez. Kütüphaneden ayrılmadan önce, kullanılan sandalyeler yerlerine sessizce yerleştirilir. Temizlik ve düzen konusunda hassas davranılır.
 • Kitaplar raflara Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiştir. Düzeni bozmamak ve aranan kitabı kolaylıkla bulmak için, kitapların yerleri değiştirilmemeli; gerekirse bu konuda kütüphane öğretmeninden yardım istenmelidir.
 • İzin alınmadan, hiçbir kaynak dışarı çıkarılmaz.
 • Süreli yayınların son sayıları ile referans kaynakları ödünç verilmez.
 • Kitaplar iki hafta süresince ödünç alınır ve iadesi yapılarak teslim edilir. Teslim alma ve iade etme bilgisi YORDAM sistemine işlenir.
 • Ödünç alınan kitap kaybolduğu takdirde, aynı kitaptan temin edilip kütüphaneye getirilir.
 • Kaynağın kullanımı için ek süre gerekiyorsa kullanıcı bunu bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde kaynağı zamanında teslim etmemiş sayılır ve geciktirdiği her gün için 50 kuruş ödeme cezası alır. 10 günü aşan gecikmelerde, kütüphanenin ilan ettiği kitap listesinde yer alan bir kitabın geçerli eğitim döneminin sonuna kadar kütüphaneye bağışlanması gerekir.
 • Ödünç aldığı kitapları üç kez gecikmeli getiren öğrencilere, öğretim yılı sonuna dek kitap verilmez.
 • Öğretim yılının bitimine 2 hafta kala ödünç verme işlemi durdurulur.
 • Yılsonunda tüm kullanıcılar, kütüphane materyallerini kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür.

 

KÜTÜPHANE ETKİNLİKLERİ 2015-2016

 • 12 Ekim 2015 Pazartesi -Akademik Dürüstlük Günü Kutlamaları (Ekip)
 • Kitaplı Kahve’de Okuma – 3-A sınıfı ile Atria 5.sınıf ( Kütüphane Öğretmeni Pınar Alişan)
 • Kitap Çözümleme: Mezar Soyguncuları- Bilgin Adalı – 4.sınıflar ( Edebiyat Öğretmeni, Kütüphane Koordinatörü Esra Çaplı)
 • Kitap Çözümleme: Cadılar-R. Dahl ( Edebiyat Öğretmeni, Kütüphane Koordinatörü Esra Çaplı)
 • Kitap Çözümleme: Küçük Prens- A. de Saint –Exupery ( Edebiyat Öğretmeni, Kütüphane Koordinatörü Esra Çaplı)
 • Kitap/ Yazar Etkinliği: Eyvah Kitap – Mine Soysal- 5.sınıflar
 • Kitap/ Yazar Etkinliği: Şiir Saldım Gökyüzüne- Mavisel Yener-6.sınıflar
 • Kitap/ Yazar Etkinliği: Kapiland’ın Kobayları-Miyase Sertbarut-7.sınıflar
 • Kitap/ Yazar Etkinliği: Söz KulağaYazı Uzağa-Habib Bektaş-6.sınıflar
 • Prep Year English- Library Project Proposal- Health, Food and Fitness Magazine (Ümit Yontar, Jill Kneeland, İpek Sümer)
 • KÜTÜPHANE BULUŞMALARI ( Edebiyat Öğretmeni, Kütüphane Koordinatörü Esra Çaplı)
  • Benden Selam Söyle Anadolu’ya- Dido Satiriyu
  • Ditopya- B.Baş
  • Hıfzı Topuz- Hava Kurşun Gibi Ağır
 • Yaratıcı Okuma Etkinlikleri- Anaokulu Hazırlık sınıfları ve 1-4.sınıflar( Kütüphane Öğretmeni Pınar Alişan)
 • Kütüphane İnceleme Gezileri
 • İstanbul Modern Sanat Kütüphanesi Ziyareti- Hazırlık A sınıfı (Kütüphane Öğretmeni Ümit Yontar)
 • Kemal Tahir Çocuk Halk Kütüphanesi Ziyareti( Kütüphane Öğretmeni Pınar Alişan)
 • Tüyap Kitap Fuarı Ziyareti- Gönüllü 15 lise öğrencisi(( Edebiyat Öğretmeni, Kütüphane Koordinatörü Esra Çaplı ve Kütüphane Öğretmeni Ümit Yontar)
 • Dünya Çocuk Kitapları Haftası Kitap Fuarı - İSTEK Belde Okulları İlköğretim Koridorları

 

1.8. Bilim Merkezi
8.a.Astronomi Müzesi

İSTEK Belde Okulları Astronomi Müzesi, kendi öğrencileri ve civar okullardaki öğrenciler başta olmak üzere herkese unutamayacakları bir astronomi deneyimi sunabilmek amacıyla yapımına başlanmış, Türkiye'nin ilk astronomi müzesidir.

Zengin ve anlaşılır içeriği sayesinde, bir uzman eşliğinde gezmeseniz dahi oldukça etkili bir deneyim sunan müze 3 temel bölümden oluşuyor:
 

 • Göktaşları
 • Güneş Sistemi
 • Yıldızlar ve Büyük Ölçekte Evren

 

Göktaşları
Müzemiz ülkemizdeki en zengin göktaşı koleksiyonuna sahiptir. Göktaşları bölümünde en çok dikkat çeken parçalar ise 2011 yılında Rusya'ya düşen Chelyabinsk Göktaşı parçaları, Ay Taşı ve Mars Taşı'dır. Koleksiyonumuzda yer alan tüm göktaşları, yurt dışından sertifikaları ile birlikte satın alınmıştır. Bu bölümde ziyaretçiler göktaşlarına bir camekânın arkasından bakmak ile yetinmiyor, Canyon Diablo Göktaşı'na dokunma fırsatı da yakalıyorlar.

Güneş Sistemi
Müzenin bu bölümünde, Güneş Sistemi'miz hakkında detaylı bilgiler, ölçekli modeller ile birlikte ziyaretçilere sunuluyor. Bu bölümün ortasında bulunan modelleme çalışmasında ise Dünya, Ay, Mars ve Europa iç yapıları ve yüzey şekilleri bakımından karşılaştırılarak aralarındaki benzerlikler ve farklar ortaya konuluyor.

Yıldızlar ve Büyük Ölçekte Evren
Güneş Sistemi bölümünü gezen ziyaretçilerimiz, daha sonra bu bölüme gelerek başta Güneş'imiz olmak üzere gökyüzünde gördükleri yıldızlar hakkında bilgilere ulaşabiliyorlar. Yıldızların uzaklıkları nasıl ölçülür, yıldızların renkleri neden farklıdır gibi temel soruların cevaplarını, bu bölümde bulabiliyorlar.

Son olarak içinde bulundukları "Evren“ e daha büyük bir ölçekten bakma fırsatı yakalıyorlar. Galaksimiz Samanyolu ve diğer galaksiler, öte gezegen çalışmaları, astrobiyoloji ve yer dışı akıllı yaşam araştırmaları gibi konular, bu bölümde ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

 

8.b.Gözlemevi

İSTEK Özel Belde Okulları bünyesinde 2014 yılında kurulumuna başlanan İSTEK Belde Okulları Gözlemevi, güneş gözlemi ve gece gözlemlerinin her biri için ayrı hazırlanmış teleskoplarıyla, özgün bilimsel çalışmalar yapılabilecek yapıdadır.

Gece gözlemlerinde kullanılacak ana teleskop, 40cm açıklığında yansıtıcıya sahip, tam robotik bir teleskoptur. Sistem, gözlenmek istenen gökcismin hem CCD kamera hem de tayf çeker ile gözlemini yapabilmektedir.

Gözlemevinde, Güneş gözlemlerinde kullanılmak üzere farklı özelliklere sahip 150mm, 102mm ve 80mm açıklığında üç teleskop bulunmaktadır. Her bir teleskop, sahip oldukları farklı filtre sistemleri ile Güneş'in farklı katmanlarını gözleyebilmektedir. Alınan gözlem verileri dijital ortama aktarılarak Güneş'in gözlemsel takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Sahip olduğu geniş donanım yelpazesi ve imkanları ile gözlemevimiz Türkiye'nin en iyi donanımlı gözlemevleri arasında yer almaktadır.

 

JUNO Projesi

Jüpiter’i yakından incelemek üzere 5 Ağustos 2011’de Cape Canaveral’dan fırlatılan Juno aracı 6 yıl sürecek bir görev için üretildi. Saatte 14.000 kilometre hızla 5 yıl boyunca Dünya’dan Jüpiter’e yol alan araç, 4 Temmuz 2016’da bilimsel gözlemlere başlayarak bir yıl boyunca veri toplayacak. Juno’nun Jüpiter’in kutuplarından geçen bir yörüngeye oturması planlanıyor. Bu sayede kuzey-güney doğrultusunda gezegeni tarayarak gezegenin kimyası, Dünya’dan gözleyemediğimiz derin atmosfer olayları, yerçekimi ve manyetik alanı hakkında veri toplaması öngörülüyor. Juno, gezegene yakın geçiş sırasında kutup bölgesine 4.300 kilometre yaklaşarak, astronomik ölçekte gezegene sürtünerek geçiş yapacak. Yakın geçişte hız kazandıktan sonra, bir hafta boyunca gezegenden uzaklaşacak, ardından tekrar gezegenin çekim kuvveti ile hız kazanarak geri dönecek. Her biri iki hafta sürecek 37 yörünge tamamlayacak. Juno’nun pek çok bilimsel amacı arasında belki de en ilgi çekici ölçümler, gezegenin çekim alanı hakkında olacak. Jüpiter’in katı çekirdeğinin boyutları ve en önemlisi, gezegen 10 saatte kendi çevresinde dönerken meydana gelen uzay-zamansal etkilerin incelenmesi planlanmakta.

Juno, bilimsel cihazların yanı sıra Galileo’nun ilk Jüpiter gözlemlerini kaydettiği defterin alüminyum yüzeye basılmış bir kopyasını ve Galileo, Jüpiter ve Jüpiter’in karısı Juno’ya ait üç adet LEGO figürü de taşıyor.

 

İSTEK Belde Okulları Gözlemevinin Projedeki Rolü

JUNO, Jüpiter’e yakın geçişler sırasında gezegenin kuzey-güney doğrultusunda çok küçük bir bandını görüntüleyebiliyor. Aracın göremediği bölgelerdeki bulut durumu ve rüzgâra bağlı bulut hareketlerini gözleyebilmek için, Dünya’dan destek gözlemleri yapılması gerekiyor. Dünya’nın bir bölgesinde Güneş doğarken diğerinde battığından Jüpiter’i ara vermeden gözlem altında tutabilmek için, farklı noktalara konuşlanmış teleskoplara ihtiyaç bulunuyor. Bu amaçla 2015 yılı Ocak ayında Singapur’da Yale-NUS kampüsünde toplanan gökbilimciler, JUNO destek grubu oluşturdular. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kore, Tayvan, Malezya, Singapur ve Türkiye’de İSTEK Belde Okulu Gözlemevi’nden oluşan JUNO grubu, test gözlemlerine aynı yılın nisan ayında başladı. Belde Gözlemevi, 13-16 Nisan tarihlerinde Jüpiter’i gözleyerek gözlem verilerini Pasadena’da bulunan NASA JPL’ye (Jet Propulsion Laboratory - Jet İtki Laboratuvarı) gönderdi. Alınan sonuçlar tatmin edici bulundu. Ağustos ayında California’da Pomona College Gözlemevi‘nde eğitim alan gözlemevi personeli, JPL’de Glenn Orton’la görevin ayrıntılarını, gözlemevine verilecek görevleri ve NASA’nın gelecekteki projelerine yapılacak katkıları görüştü.

Jüpiter gözlemlerinde “Şanslı görüntüleme” tekniği kullanılıyor. Şanslı görüntüleme tekniği, saniyede 100 veya daha fazla kare resim elde edilmesine dayanıyor. Çekilen pozlar incelenerek atmosfer yüzünden kalitesi bozuk olanlar elendiğinde, 100 kare içerisinde mükemmel kalitede 2-3 kare resim elde ediliyor. Sonra bu resimler üst üste bindirilerek sinyal güçlendirmesi yapılıyor. Aynı işlem farklı renklerde filtrelerle tekrarlanarak çok yüksek kalitede renkli görüntüler elde ediliyor.

 

8.c.Planetaryum

9 metre çapındaki kubbesi, yüksek çözünürlüklü projektörü ve 50 koltuk kapasitesiyle planetaryum, sahip olduğu geniş içerik sayesinde İlkokul, Ortaokul ve Lise müfredatındaki derslere yardımcı olmakla beraber popüler konularda yapılabilecek gösterimler için de hazır durumda bulunuyor.

İSTEK Belde Okulları bünyesinde yer alan bu yapılar, sadece popüler bilime hizmet vermekle kalmayıp hepsi, öğrencilerimiz için birer laboratuvara dönüşmüştür. Müfredata uygun olarak Coğrafya, Tarih, İngilizce, Fen Bilgisi gibi dersler hem müzemizde hem de planetaryumumuzda işlenmektedir.

Gözlemevi, Astronomi Müzesi ve Planetaryum yapılarının, 2016 yılında İSTEK Belde Okullarının ev sahipliğinde düzenlenecek bir çalıştay/sempozyum ile hizmete açılmıştır. Astronomi Müzesi ve Planetaryum halka açık ve ücretsiz olarak hizmet vermektedir.