İSTEK Belde Ortaokulunda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşırız.

Eğitim yılı boyunca edinilen bilgi ve becerinin, mutlaka ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlararası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5 - 8. sınıf aralığını kapsayan bu dönemin ilk yılında öğrencilerimiz haftada 18 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar.

İkinci yabancı dilin Almanca ve İspanyolca seçenekleriyle haftada 3 saat olarak sunulduğu 5. sınıf, hazırlık sınıfı niteliği taşır. 6 ve 7. sınıflar, akademik yönelimlerin belirginleşmeye başladığı süreci içerir ve bu anlamda desteklenir.