Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öngördüğü Değerler Eğitimi Çalışmalarımızın Amacı:

Öğrencilerimizde ve toplumda etik değerler yönünden farkındalık yaratmak,
Topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerde bilinç oluşturmak,
Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek,
Evrensel, milli ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmektir.

Bu doğrultuda;
Arkadaşlık
Nezaket ve Hoşgörü
Sevgi
Yardımlaşma
Sorumluluk
İsraf Etmemek
Saygı
Doğruluk-Dürüstlük
Adalet
Vefalı Olma
Özgüven
Hijyen ve Sağlıklı Olma
Konuları okulumuzda çeşitli etkinliklerle uygulanmaktadır.

Aşağıda, Değerler Eğitimi konularına yönelik öğrencilerimizle yapmış olduğumuz sınıf içi etkinlik ve çalışmalarımızdan bazı örnekler yer almaktadır.

Sorumluluk
Öğrencilerimizle, “Evde Sorumluluklarım Var” başlığı altında sorumluluklarla ilgili itemlerden oluşan bir çizelge hazırlanmıştır. Aile katılımınında sağlandığı ve 1 ay süreyle yapılan bu çalışmada amacımız çocuklarımıza görev ve sorumluluk bilincini kazandırmaktır.

Arkadaşlık
Sınıfta oyuncak bebekle yapılan “Yaratıcı Drama” çalışmasında arkadaşlık ilişkilerinin önemine değinilerek, etiketleme ve dışlamanın kişi üzerindeki olumsuz etkilerini öğrencilerin empati kurarak deneyimlemelerine fırsat verilmiştir.

İsraf Etmemek
Sınıf içerisinde savurganlık ve israfın ne anlama geldiği, bunun sonucunda aile bütçesi ve milli gelir üzerindeki olumsuz etkileri, doğal kaynakların tükenmesiyle dünyadaki tüm canlıların ve yaşam döngüsünün nasıl etkilendiği konuları tartışılmıştır. Öğrenciler gruplara ayrılarak, buldukları sloganlarla renkli pankartlar hazırlamışlardır. Bu pankartlar Değerler Eğitimi Panosunda sergilenmiştir.

Doğruluk-Dürüstlük
Sınıfta “Hikaye Tamamlama” çalışması yapılmıştır. Her öğrenciye sadece giriş bölümü olan bir hikaye yazılı olarak verilmiştir. Onlardan bu hikayeyi geliştirerek konuya uygun bir şekilde tamamlamaları istenmiştir. Arzu eden öğrenciler yazdıkları hikayeyi sınıfta okuyarak, arkadaşlarıyla paylaşmıştır.

Sevgi
Masal tekniği kullanılarak, “Sevginin Gücü” ve dünyadaki tüm canlılar üzerindeki etkileri teması işlenmiştir. Öğrenciler, kağıtlara okunan masalda en çok etkilendikleri bölümün resmini çizmişlerdir. Yapılan çalışmalar Değerler Eğitimi Panosunda sergilenmiştir.