Lise Geçiş Sınavı Hazırlıkları

Okulumuzda Liselere Geçiş Sınavı çalışmaları 7. sınıfta başlar. Haziran ve Ağustos aylarında da LGS kurs programları devam eder. Eğitim döneminin başlangıcından sonra ortaokul müfredatına ek olarak sene boyunca cumartesi günleri öğrencilerimiz tüm derslerden LGS hazırlık derslerini görmeye başlarlar. Cumartesi kurs programımız 8:30 ‘da başlayıp 12:30’ a kadar devam eder. Bu süreçte öğrenilen derslerin pekiştirilmesi amacıyla hafta için 2 gün 15:30 da başlayan ve 17:00 ye kadar devam eden bireysel ve grup etütleri planlanır. Etütlerde öğrencilerin konu eksikleri ve soru çözüm ihtiyaçları göz önüne alınır.

8.sınıflar ise yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan üç hafta önce LGS kurs programına başlarlar. Eğitim döneminin başlangıcından sonra ortaokul müfredatına ek olarak hafta içi her gün 15:30-17:00 saatleri arasında etüt programları planlanır. Yine LGS hazırlıkları kapsamında her hafta cumartesi günleri 8:30-13:20 saatleri arasında ders, 14:00-17:00 saatleri arasında dönüşümlü olarak soru çözüm ya da LGS ek denemeleri planlanır. Liselere Geçiş Sınavı’ndan en az bir ay önce tüm konular bitirilir ve kamp dönemi başlar. Kamp döneminde her gün deneme sınavları, soru çözüm saatleri ve konu tekrarları yapılmaktadır. Yıl boyunca öğrencilerimizin katıldığı deneme sayısı minimum 50 olarak hedeflenmektedir.

Yıl içinde öğrencilerimizin katıldığı sınav türleri şu şekildedir.

  • İKS / İşlenen Konular Sınavı
  • GBT / Genel Başarı Testi
  • KDS / Kazanım Değerlendirme Sınavı
  • LGS Denemeleri / Kurum içi ve Türkiye Geneli

Her kademede yapılan İSTEK Ortak LGS denemeleriyle öğrencilerin test çözme becerisi, zamanı doğru kullanma, disiplinler arası aktarım yapma gibi konularda becerileri artar. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman küçük grup çalışmalarına alınır ve öğrencilerimizin (varsa) akademik eksiklikleri giderilir. Okul çıkışı yapılan etüt çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunulur. Uygulanan deneme sınavları ile durumları sık sık kontrol edilir. Ayrıca yürütülen danışmanlık sistemi ile tüm 8. sınıf öğrencileri, küçük gruplara ayrılarak bir öğretmen sorumluluğuna verilir. Her danışman, sorumlu olduğu öğrencinin akademik çalışmalarını veli ile iletişim halinde kalarak yakından takip etmekle görevlendirilir ve bu çalışmalar periyodik olarak ilgili birimlere raporlanır.

Bu yoğun süreç içerisinde öğrencilerimizin sınavlara akademik yönden olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanmalarının öneminin bilincinde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bireysel performanslarını destekleyici başarı takip çalışmaları yapılır. Sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri, stres yönetimi, test çözme becerileri ve velilerimize yönelik seminerler düzenleyip motivasyon ve sınav kaygısıyla ilgili grup çalışmaları gerçekleştirilir.