Ortaokul Sosyal Bilgiler Programı, öğrencilerimizin ilkokuldaki Hayat Bilgisi dersinde edindikleri bilgi ve becerileri geliştirerek devam eder. Dersimizin amacı; öğrencinin kendisini, ailesini, ülkesini ve dünyayı tanımasına, yaşadığımız şehrin kültürel yaşamını bilmesine, kendi kültürünü farklı kültürlerle karşılaştırarak artılarını ve eksilerini görebilmesine, duyarlı ve sorgulayan bir birey olmasına yardımcı olmaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarının farkına vararak evrensel kültüre ulaşmak dersimizin esas gayesidir. Akademik becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, öğrendiği yeni bilgileri gündelik hayatta kullanmayı öğrenir. Öğrencilerimiz eğitim öğretim programına ilave etkinliklerle kazandıkları farkındalıklarını müze ve doğa gezileriyle bütünleştirmektedirler. Ders bilgilerini kitap okuma becerisi, dijital dünyaya uyum ve sosyal becerilerle pekiştirmektedir.