Fen Bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmektir.

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje - performans görevlerini elektronik ortamda arkadaşları ile paylaşma olanağı bulmaktadırlar.

Fen ve Teknoloji dersinde birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Fen ve Teknoloji dersini sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için laboratuar kullanımı, CD, video ve poster gösterimleriyle desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazanmaktadırlar. Ayrıca akıllı tahta programları derslerde aktif olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim anlayışıyla da soyut kavramlar somutlaştırılmaktadır.