“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.’’ der Ulu Önder Mustafa Kemal.

Ulu Önder Mustafa Kemal’in dil bilicini rehber edinen İSTEK Belde Okulları Türkçe- edebiyat bölümü olarak Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla öğretmek; öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini mükemmel düzeye taşımak en önemli önceliğimizdir. Bu amaçla bölümümüz Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli/eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak üzere yıl boyunca farklı seviyelerde pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yıl boyunca MEB müfredatında yer alan temel kazanımlar dışında öğrencilere Türkçenin inceliklerine hâkim olacakları Türk ve dünya edebiyatına ait seçkin eserler okutulmaktadır. Her yıl farklı seviyeler için hitabet güçlerini artırmak ve Türkçeyi doğru kullanmaları adına münazara turnuvaları düzenlenmektedir. Yıl boyunca düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarıyla öğrencilerin yazma becerileri geliştirilmektedir. Öğrenciler Türkçe ve edebiyatla ilgili ulusal yarışmalara katılımları noktasında teşvik edilmektedir. Sahnelenen tiyatro gösterileri ve resmi bayramlarda ortaya konan temsillerle sanatsal yönlerinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Kendilerini belli yönlerde geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için münazara ve yaratıcı yazarlık gibi kulüpler açılmaktadır.   Öğrencilerimizin dil bilinci ve sanat zevki kazanması dışında geleceklerine yön verecek YGS-LYS gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak adına da önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla alt seviyelerden başlanarak öğrencilerimize çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olmaları adına önemli kazanımlar edindirilmektedir.

Türkçe ve edebiyat öğretiminde akademik yeterlilik kazandırmayla birlikte ana dilde yetkinleştirme, sosyal bir varlık olarak toplumda yer edindirebilme, evreni algılatma ve yorumlatma, özgür ve eleştirel düşündürebilmeyi sağlama noktalarında sorumluluğunun bilincinde olan bölümümüz   öğrencilerimize bu süreçte rehber olmayı milli bir görev olarak görmektedir.