BestBuddies, zihinsel ve gelişimsel engeli olan kişilerle bu engele sahip olmayan bireyler arasında bire bir dostluk kurma fırsatları yaratarak sosyalleşmelerini ve toplumda yer edinmelerini hedefleyen küresel bir gönüllülük hareketidir. 1989 yılında Amerika’da Anthony Kennedy Shriver tarafından başlatılan bu proje 2020 yılı itibariyle dünyada 50 ülke tarafından uygulanmaktadır. BestBuddies, kendisini zihinsel ve gelişimsel engeli olan 200 milyon insanın sosyal, fiziksel ve ekonomik izolasyonunu sona erdirmeye adamış bir organizasyondur. Proje kapsamında yer alan programlar ile bu topluluk içerisindeki bireylerin akranlarıyla anlamlı dostluklar kurmalarına, başarılı işler elde etmelerine, bağımsız yaşamalarına, topluluk önünde konuşmalarına, kendilerini savunmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve topluluk tarafından değerli hissetmelerine yardımcı olunmaktadır.

   İSTEK Belde Okulları olarak 2017 yılında dahil olduğumuz bu projeyle öğrencilerimiz farklılıkların normal olduğunu, engellerin aslında beynimizde yaratıldığını, dostluk kavramında engele yer olmadığını yaşayarak öğrenmekte ve anlamlı kalıcı dostluklar kurmaktadırlar. Her öğretim yılının başında belirlenen gönüllü bir ekip “Liderlik” ve “Engellilik Konusuna Doğru Yaklaşım” eğitimlerinden geçerek, özenle hazırlanan görkemli bir eşleştirme töreniyle buddyleriyle tanışırlar ve yıl içerisinde grup ya da bireysel etkinliklerde yer alırlar. Yıl içerisinde işaret dili uygulamaları, seramik-ahşap boyama vb atölye çalışmaları, kahvaltı, piknik, spor aktiviteleri ve grup oyunları düzenlenerek öğrencilerimizin buddyleriyle etkileşim içerisinde olmaları ve farkındalıklarının artmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca her dönemin sonunda ekibe dahil her öğrencimiz uluslararası geçerliliği olan bir sertifika da almaktadır. Projeye her yıl artan katılım ve öğrencilerimizin içten ve duyarlı yaklaşımlarıyla gurur duyuyoruz.